Tema 2 - Bevaring

Posted in Tema 2 - Bevaring

Denne temagruppe arbejder i lighed med temagruppe 1 også med byrummet, men med særlig fokus på bygningsarven, de historiske værdier – og betydningen for byens fremtidige liv. Gruppen arbejder med afsæt i den nye bevarende lokalplan for Løgumkloster. Ud over områdefornyelsen råder byen over ca. 3 mio. kr. afsat til bygningsfornyelse, der kan søges af grundejere til istandsættelse over de næste 3 år 2019-2022.

Arbejdet sker i samarbejde med CEByfornyelse og Tønder Kommune., der vil annoncere og afholde informationsmøde samt danne et udvalg omkring prioriteringen af BYGNINGSFORNYELSENs midler. 

Udskriv