Skulpturer Løgumkloster

Løgumkloster rummer en lang række skulpturer. Nogle er knyttet til institutioner og virksomheder i Løgumkloster, andre står på private grundstykker men ud til det offentlige rum. Fælles for dem alle er, at de har en historie at fortælle om Løgumkloster.

goeglerstatuenGøglerstatuen

Klostermærken i august er et årligt tilbagevendende marked med kræmmere og gøglere. ”Æ mærken” indledes med en gudstjeneste, og en af sognets tidligere præster, Anders Bork Hansen, blev på en særlig måde ”gøglerpræsten”. Danmarks Teltholderforening rejste i 1981 Gøglerstatuen i bronze, som viser 3 af den tids centrale skikkelser ved ”æ mærken”: Sognepræst Bork Hansen med Gøgler-korset på præstekjolen, Teltholderforeningens formand Valdemar Jessen samt rottekongen Cibrino med lirekassen. Skulpturen er udført af billedhugger Alice Buchhave og står på Markedspladsen.

den seendeDen Seende

Teologisk Pædagogisk Center, som har til huse i Slottet ved kirken, har af Ny Carlsbergfondet lånt og opstillet Den Seende, som er skabt af Karl Henning Pedersen (1913-2007) i 1995. Skulpturen står i parken foran Slottet ud mod Slotsgade.

fuglenFuglen

Fuglen er en del af en todelt skulpturgruppe, hvor den enkeltstående fugl som illustrerer den frie fugl udenfor sit bur, er placeret foran Teologisk Pædagogisk Center på Kirkealle tæt på Løgumkloster Kirke 

 

fuglene

Fuglene

- er anden halvdel af den todelte skulpturgruppe. Fuglene er placeret i haven bag ved Teologisk Pædagogisk Center, men man kan godt se dem fra Kirkealle. Det er også tilladt at bevæge sig ind i haven bag TPC for at tage skulputren i nærmere øjesyn 

la pomme bizarreLa Pomme Bizarre

I haven ved Løgumkloster Kirkemusikole står ”la Pomme Bizarre” (la pomme= æblet) udført af Henrie Nordlund 

 

 

munkenMunken

I anledning af klosteret og dermed byens 800 års jubilæum i 1973 rejstes Munkestatuen foran museet Holmen. Bronzeskulpturen af billedhugger Alice Buchhave forestiller en cisterciensermunk på vej til det sted, der kom til at hedde Løgumkloster.

alubroenAluminiumsbroen

Mellem Markedspladsen og Sparekasseskoven er der anlagt en sti. Når man passerer Brede Å, bruger man Danmarks første aluminiums bro, som med sit specielle industrielle design fortjener op-mærksomhed.

 

bernhard af clairvauxBerhard af Clairvaux

Cistercienserordenen stammede fra Burgund i Frankrig, hvor ordenens hovedkloster Citeaux ligger. Ordenen opstod som en fornyelsesbevægelse i den gamle Benediktinerorden. Ora et labora (bed og arbejd) blev atter virkelighed.
De mange bedestunder (tidebønner) og gudstjenester døgnet igennem vekslede med legemligt arbejde, som avede kødet. Klostersamfundet prægedes af beskeden levevis. Munkene var vegetarer og fuldstændig selvforsynende.
Munkene skulle iagttage andagtsfuld tavshed, også under legemligt arbejde. Kun ved tegn meddelte de sig til hinanden.

Ordenens udbredelse tog for alvor fart, da Bernhard i 11-hundredtallet blev abbed i Clairvaux. Der blev opført ca. 500 klostre i Europa, heraf 11 i Danmark.

korsfaestetDet Korsfæstede Menneske

På nordvæggen ind mod dette værelse et stort kraftfuldt krucifiks "Det korsfæstede menneske", skåret o. 1945 af kunstneren Astrid Noack. Skænket af Statens Kunstfond 1965 til ophæng netop i denne sal. 

 

konen med ggeneKonen Med Æggene

Frederik Grube har igennem et langt liv lavet træskulpturer med kædesav, og hans skulpturer har været særdeles populære i brede kredse i Sønderjylland. Både private og institutioner har erhvervet skulpturer hos Federik Grube, som var bosiddende i Tinglev. Alene i Løgumkloster findes i det offentlige rum mindst 5 skulpturer af Frederik Grube. Konen med æggene står på Jørgensgårdsvej hos landbrugsrådgivningsfirmaet DSH.

Hyrdinden og Skorstensfejeren

Træskulptur af Frederik Grube placeret foran andelsboligerne på Aabenraavej.

Udskriv Email