• Holmen
 • torv
 • Kirkeogmolledammen
 • vid
 • hoejskole12013
 • Oldtispark
 • Makedspladsen
 • ggade
 • stuk12013
 • hostrup
 • Skarbaklokalhistorie
 • Muséet Holmen, Løgumkloster
 • Klostercaféen, Tønder
 • Løgumkloster set fra Mølledammen
 • Vidå Tønder
 • Musik- og teater højskolen, Toftlund
 • Oldtidsparken, Skærbæk
 • Markedspladsen, Løgumkloster
 • Gågaden, Tønder
 • Studenderkurset - STUK, Toftlund
 • Hostrups hotel, Tønder
 • Lokalhistorisk museum, Skærbæk

Kommende arrangementer i Syddanmark

Bankospil til fordel for børn og unge i LIF
15 nov 2018 19:00 - 21:00
Klosterhallen
Foredrag i Biffen - Antistof
20 nov 2018 19:00 - 21:00
Den Gamle Biograf

Nye vådområder kan være på vej

vand i engen kopiTønder Kommune søger staten om knap 20 millioner kroner til at etablere to vådområder ved henholdsvis Arnå og Rejsby Å og Kanal. Vådområder har til formål at fjerne kvælstof, inden det ender i Vadehavet, hvor kvælstof er et problem.

Ved Rejsby Å og Kanal skal vådområdet etableres ved at dræn afbrydes. Samtidig skal vandløbet genslynges på en kortere strækning, og landbrugsjord ned til åen skal udlægges til natur.

Vådområdet omkring Arnå etableres ved at genslynge cirka 4,5 km af Arnå og hæve vandstanden i ådalen. Kvælstoffet fjernes, når bakterier i de våde jorde nedbryder nitrat i vandet og herved frigøres luftformigt kvælstof.

Derudover bliver der også udledt mindre kvælstof, når jorden ned til åerne ikke længere dyrkes.

 

Tønder Kommune har gennemført en forundersøgelse af 99 hektar øst for Rejsby og 85 hektar langs Arnå.

Den tekniske forundersøgelse i Rejsby Å og Kanal viste, at det ikke var teknisk muligt at gennemføre et projekt på alle 99 hektar. Derimod er det muligt at gennemføre et projekt på cirka 37 hektar.
Det planlagte projekt vil fjerne 3516 kg kvælstof om året. Dette svarer til 95 kilo kvælstof pr hektar, hvilket ligger over Miljø- og Fødevareministeriets måltal på 90 kilo kvælstof pr hektar.

I projektet omkring Arnå er projektområdet udvidet til 92,9 ha. Det planlagte projekt vil fjerne 8345 kg kvælstof per år. Dette svarer til 90 kilo kvælstof pr hektar, hvilket lever op til kravet for kvælstoffjernelse.

I projektområdet i Rejsby Å og Kanal er der tre lodsejere, der bliver omfattet af projektet, mens der er 18 lodsejere involveret i projektet omkring Arnå. Projektet gennemføres med frivillige aftaler, og de berørte lodsejere vil få erstatning, hvis projekterne gennemføres.

Bo Jessen, der er formand for Tønder Kommunes Teknik- og Miljøudvalg siger, at han håber på, at der bliver set velvilligt på kommunens ansøgning.

Ved at gennemføre sådanne projekter kan vi både være med at sikre, at der sker mindre udledning af kvælstof til Vadehavet, og samtidig får vi genskabt noget ådal med slyngede vandløb, siger Bo Jessen og nævner videre, at projekterne vil være en del af landbrugspakken, som gør at landmanden undgår tvungne randzoner og må gøde mere.

Udskriv E-mail

Nyt fra Sydbyerne

Gennemførelsen af Løgumklosters områdefornyelse er påbegyndt

ommaadefornyelse1Der har i mere end to år været arbejdet på grundlaget for, at en områdefornyelse af bymidten i Løgumkloster kan finde sted. Der er udarbejdet en projektbeskrivelse, som i hovedtræk bygger på idéer og forslag, som Løgumkloster Borgerforening allerede begyndte udarbejde med etableringen af en byforskønnelsesgruppe helt tilbage i 2009. 

Gruppen blev faktisk etableret, og gruppens arbejde blev præsenteret på et borgermøde i 2013. Dette udmøntede sig i et konkret oplæg til byfornyelse i 2014. Dette oplæg har siden hen dannet grundlag for det forslag til områdefornyelse, som er udarbejdet af landskabsarkitektfirmaet Land+ i 2017 og som danner grundlag for frigivelsen af byfornyelsesmidlerne i 2018.

Nu er det helt konkrete arbejde så gået i gang. De første arbejder udføres af firma Kjelkvist for Tønder Forsyning. Arbejdet går ud på at forny stikledninger for vandforsyningen til ejendomme i områdefornyelsens dækningsområde. Dette arbejde forventes afsluttet inden jul. Umiddelbart efter nytår vil arbejdet med at forny fjernvarmerør i områdefornyelsesområdet gå i gang og dette arbejde afsluttes så med omlægning af vej- og parkeringsforholdene i bymidten. Dette arbejde medfører bl.a. fornyelse af belægninger og gadebelysning i området, ligesom de træer, som står tættest på husrækken i Markedsgade, vil blive fældet, og nye træer vil blive plantet med større afstand ind til husrækken. 

omraadefornyelse2

omraadefornyelse3

Kom med dine idéer til den ny legeplads i Løgumkloster

A3 plakat Legeplads Løgumkloster rev

Alles Lægehus A/S skal drive klinik i Tønder

regionsydlogo2.200 borgere er sikret lægedækning, når lægerne Dorte Støy og Kirsten Andreasen fra Tønder Lægehus Nord stopper.

Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse den 9. november.

På baggrund af et offentligt udbud har Region Syddanmark nu indgået aftale med virksomheden alles Lægehus A/S om, at de skal overtage patienterne, når lægerne Dorthe Støy og Kirsten Andreasen, som begge har klinik i Tønder Lægehus Nord, ophører.
Dermed er de 2.200 borgere, som i dag er patienter hos Dorte Støy og Kirsten Andreasen, sikret lægedækning i de kommende år.
Da ingen af byens øvrige alment praktiserende læger har været interesserede i at overtage Dorte Støy og Kirsten Andreasens ydernumre og patienter, har regionen haft ydernumrene i udbud.

Aftalen er, at alles Lægehus A/S både overtager lokalerne i Tønder Lægehus Nord og at sygeplejerske Jonna Mortensen, som har været ansat i mange år, skal fortsætte i klinikken, som kommer til at hedde alles Lægehus Tønder.
Formanden for Udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark, Bo Libergren (V), siger:
- Vi har indgået en fornuftig aftale med alles Lægehus A/S, som betyder, at der ikke er nogle borgere i Tønder, der risikerer at skulle køre meget langt for at finde en læge, som har plads til dem. Jeg er glad for, at det vi igen lykkes med at skabe den kontinuitet og stabilitet, som vi ønsker, at borgerne skal have, uanset hvor de bor i regionen.

Læs mere …