Provinsbyer.dk's formål

Provinsbyer.dk har til formål at samle danske byer og lokal samfund på en fælles portal på Internettet. Gennem know-how, ekspertise og ildsjæle vil vi være med til at løfte sammenholdet og engagementet i provinsbyerne rundt i landet.

Med de bedste fagfolk bag systmer og servere, lokale redaktører, som er bosidende i de enkelte byer, en ledelse bestående af nærværende mennesker med base i et af landets mindre lokalsamfund, vil vi skabe denne platform.

Provinsbyer.dk arbejder hele tiden på at tillægge platformen nye tjenester og muligheder, ligesom vi hele tiden sørger for, at opdatere platformen teknologisk.

Idéen bag Provinsbyer.dk

Ideen bag Provinsbyer.dk er ikke ny. Mange har med mere eller mindre held forsøgt at lave byportaler før Provinsbyer.dk. Årsagen til de tvivlsomme resultater skal efter vor opfattelse findes på især ét punkt: Manglende lokalt engagement fra skabernes side.

Mange byer har også forsøgt at etablere byportaler i eget regi. Som oftest har disse forsøg været afhængige af ulønnede frivillige entusiaster, som i det lange løb er kørt trætte i det kontinuerlige arbejde med at holde liv i siden.

Provinsbyer.dk placerer sig lige midt imellem disse to yderpunkter, og skaber et basis for etablering af professionelt designede byportaler, hvis indhold skabes lokalt under kyndig ledelse af lokalredaktører, som provinsbyer.dk dels lønner og dels holder opdaterede på de nyeste tekniske funktionaliteter og tjenester.

Byportalerne drives af Provinsbyer.dk via individuelt udformede samarbejdsaftaler afhængig af byernes ønsker til portalernes funktioner. Det økonmiske grundlag skabes dels igennem et cash-back abonnement, og dels ved at byernes centrale erhvervs- og foreningsliv samles om at anvende byportalen som den primære netbaserede markedsføringskanal, og således annocerer for både produkter, tjenester og arrangementer.

En lang række muilgheder for at være repræsenteret på byportalerne koster ikke noget, og i princippet kan alle på en eller anden måde finde plads på portalen uden omkosninger.

Hjørnestenene for idégrundlaget hos Provinsbyer.dk er: Teknisk professionalisme, lokalt kendskab, lokalt engagement, lokalt nærvær og ikke mindst respekt for den enkelte bys helt særlige identitet.

Hvorfor vælge Provinsbyer.dk

Hvorfor vælge os?

Der er rigtig mange gode grunde til det, men den mest indlysende grund er, at byerne igennem et samarbejde med Provinsbyer.dk får rigtig mange fordele.

Provinsbyer.dk's unikke koncept med at kombinere en professionel national, regional og lokal web-tjeneste med en dyb forankring i det lokale erhvervs- og foreningsliv sikrer:

  • Maksimal eksponering af byen igennem Provinsbyer.dk's unikke effektive opbygning, hvor der linkes imellem byerne og, hvor byerne for en fællesreference igenne Provinsbyer.dk. Vi hjælper alle sammen hinanden op i søgehierakiet i kraft af mange eksterne linkforbindelser og hyppige live opdateringer i kraf af vore nyhedsopdateringer og brugernes brug af tjenesterne på siderne.
  • Maksimal aktualitet på byportalen
  • Maksimal kontakt med det lokale liv igennem lokalt forankrede lokalredaktører
  • Mulighed for tilmelding til arrangementer og salg af billetter via vores eventmodul, som i praksis giver din by mulighed for at markedsføre aktiviteter i alle byer i provinsbyer.dk's dækningsområder. 
  • Mulighed for gratis at få byens hoteller og andre overnatningsmuligheder præsenteret på siden, samt mulighed for at udvide med et bookingmodul.

Udskriv Email

Vi står bag Provinsbyer.dk

Provinsbyer.dk ACS I/S er en forholdsvis nyetableret virksomhed, men udviklingen af den strukturelle platform, som integrerer kernen i joomla imod en række bagvedliggende applikationer er sket igennem de seneste 2-3 år, hvor også den organisatoriske form har været under udvikling.

Provinsbyer.dk er kendetegnet ved, at samarbejde med et netværk af mindre virksomheder, som alle har deres speciale. Provinsbyer.dk er det konceptuelle omdrejningspunkt både m.h.t. udvikling af de enkelt byportaler og udviklingen af tjenester, som kan tilbydes byerne.

Provinsbyer.dk ACS I/S ejes af Anton og Christian Schulz.