loegumkloster.dk - replik nr. 1 til rapportkonklusioner

lindascholzLinda Scholzlogo web logumkloster vaabenReplik til Resultat Rapporten - "Kommunikation i Løgumkloster" af Linda Scholz

I rapporten peges bl.a. på 4 mulige tiltag for at styrke sammenhængskraften i Løgumkloster:

 

1) et "tag ud og gem" tillæg til Digeposten.

2) en samlet infoside på Facebook.

3) et husstandsomdelt månedshæfte.

4) en forbedret hjemmeside.

Provinsbyer.dk, som driver siden loegumkloster.dk anerkender behovet for at finde samlingspunkter, understøtte sammehængskraften og ønsket om en bedre og mere koordineret information om byen både internt men også i forhold til omverdenen. Provinsbyer.dk  finder forslagene interessante. Vi vil gerne forsøge at kommentere så objektivt som muligt på de 4 forslag.

1) "Tag ud og gem" tillæg til Digeposten

Det første forslag om et "tag ud og gem" tillæg til Digeposten er et forslag, som  vil fordre en redaktionel styring af indholdet i et sådant tillæg. Digepostens egen redaktion kan ikke forventes at tage en sådan opgave på sig uden honorering. Rent økonomisk vil dette tiltag naturligvis afhænge meget af, med hviilken frekvens tillægget skal udkomme i, og her gælder, at jo færre udgivelser des mindre aktuelt bliver indholdet.

2) Samlet infoside på Facebook

Facebook og andre sociale medier har den fælles karakter, at intet er samlet. Alle kan i princippet lave sider om Løgumkloster, hvilket også er sket i rigt mål. Få af dem lever længe og godt. Deres succes afhænger rigtig meget af, hvor meget tid og opmærksomhed de personer, som administrerer siden, investerer i dem

Løgumkloster Nostalgi er et godt eksempel på en levende facebook side. Den er karakteriseret ved at koncentrere sig om et folkeligt tema, som mange har interesse i, men den begrænser sig også til dette fokusområde.

En principiel svaghed ved facebook sider er, at ingen har ansvar for kontinuitet og koordination af de allerede mange eksisterende sider. Facebook kan  i kraft af algoritmer skabe en vis sammenhæng, men denne sammenhæng er rent teknisk eller strukturel om man vil, og indholdet er på ingen måde garanteret en validitet eller på andre måder en indholdsmæssig kvalitet. Den koodinerer intet indhold, og giver ikke brugerne noget overblik. Temaet for undersøgelsen var blandt andet sammenhængskraft, men sociale medier skaber i princippet kun søjler med særinteresser uden koordinering eller prioritering eller vægtning af indholdet, hvilket ikke sikrer en højere sammenhængskraft.

3) Husstandsomdelt månedshæfte

Et husstandsomdelt månedshæfte kræver i lighed med et tillæg til Digeposten en redaktion til at samle og udfærdige månedshæftet, og hertil kommer en ikke uvæsentlig omkostning til fremstilling og distribution. Den økonomiske omkostning vil sikkert være overkommelig, men et sådant hæfte vil ikke kunne stå alene, og bliver ikke set af andre end Løgumklosters husstande.

4) En forbedret hjemmeside

En forbedret hjemmeside er et godt bud på et medie, som er dynamisk opdateret. Siden udkommer så at sige hele tiden, og den er tilgængelig for alle med en PC, tablet eller smartphone hvor- og når som helst. En hjemmeside (byportal) har i sin natur det formål at samle information om byen på en struktureret måde, som gør det nemt for brugeren at finde informationen. Provinsbyer.dk vil hævde, at Løgumkloster i loegumkloster.dk allerede har det medie, som man efterspørger. Det er blot op til borgere, foreninger, erhverv og handel at samles om det og anvende det i højere grad.


En portal har ud over muligheden for kontinuerligt at tilknytte andre tjenester, og allerede nu er det muligt for overnatningssteder at være med i provinsbyer.dk's on-line booking system, ligesom arrangører af begivenheder kan sælge billetter on-line direkte i arrangementskalenderen. Foruden disse to tjenester har vi længe arbejdet på det, man kunne kalde byens storcenter på nettet – en webshop, som kan rumme lige så mange selvstændige webshops, det skal være. Her kan kunden handle i dem alle sammen i en kurv og kun checke ud én gang. Den er i princippet klar, og Provinsbyer.dk vil vi rigtig gerne lancere tjenesten, men det kræver samling om initiativet. Vi vil i en replik nr. 2 redegøre for, hvorfor vi endnu ikke har lanceret on-line storcentret for Løgumkloster.

Fælles for de fire forslag er, at de alle fordrer tilstedeværelsen af en redaktion til at skabe en koordinering af indholdet, så der er en reel sammenhæng og dermed en styrkelse af sammenhængskraften.


Lokal opbakning er en nødvendighed

Vi anerkender behovet for et samspil med en facebook side for byen. Vi har hidtil delt indhold fra loegumkloster.dk på vores egen facebook side og efterfølgende delt dette på bl.a. borgerforeningens facebook-side, men vi erkender behovet for en facebook side pr. by, så vi har nu etableret en facebook side, som simpelthen hedder Løgumkloster. Denne vil vi i lighed med hjemmesiden naturligvis aflevere til byen, i det tilfælde, at man på et tidspunkt ikke ønsker at Provinsbyer.dk skal drive loegumkloster.dk.

Det er vort håb, at man i Løgumkloster med baggrund i rapporten erkender, at samling om driften af en permanent on-line byportal er den bedste måde at skabe kontinuitet, koordinering og sammenhængskraft i byens kommunikation både i byen og imod omverdenen. 

Venlig hilsen
Provinsbyer.dk

Udskriv Email

Linda Scholz' rapport om Løgumkloster er interessant læsning

lindascholzLinda ScholzLinda Scholz indgik i september en aftale med Løgumkloster Handels- og Håndværkerforening om at foretage en undersøgelse af Løgumklosters sammenhængskraft, handelsliv og kommunikation. Undersøgelsen var samtidigt en del af Linda Scholz' 3 årige (HA) ervhervsøkonomiske bachelor uddannelse, som hun har gennemført på SDU i Kolding. Linda Scholz' projekt drejer sig om mediestrategi og kommunikation.

Undersøgelsens resultater er nu publiceret i en rapport, som kortlægger de nævnte forhold, og rapporten rummer en overordnet konklusion om, at Løgumkloster og omegn har et behov for en forbedret kommmunkation. 

På baggrund af rapporten peges  bl.a. på tre mulige tiltag til imødegåelse af dette behov:
1) et "tag ud og gem" tillæg til Digeposten.
2) en samlet iinfoside på Facebook.
3) Et husstandsomdelt månedshæfte.
4) En forbedret hjemmeside.

Provinsbyer.dk, som driver siden loegumkloster.dk anerkender behovet for at finde samlingspunkter, understøtte sammehængskraften og ønsket om en bedre og mere koordineret information om byen både internt men også i forhold til omverdenen. Provinsbyer.dk  finder forslagene interessante. Vi vil gerne forsøge at kommentere så objektivt som muligt på de 4 forslag. På denne plads henviser vi først og fremmest til selve rapporten, som læsere af loegumkloster.dk kan hente lige her: Rapporten om Løgumklosters sammenhængskraft, handelsliv og kommunikation. og siger tak til Linda Scholz og Løgumkloster Handel- og Håndværkerforening for det fine arbejde.

Udskriv Email

Nyt fra områdefornyelsen

Fredsegen omraadefornyelseSom de fleste klosterborgere har noteret sig, præger områdefornyelsen nu bybilledet i stort omfang. Træer bliver fældet, og Markedspladsen ligner i forbindelse med etablering af faskiner et bombekrater. Sådan må det være, når man bygger om, og byen ser frem til at både Tønder Forsyning og Løgumkloster Fjernvarme bevæger sig igennem Markedsgade, så gaden  efterfølgende at blive reetableret med nye belægninger og nye beplantninger med bedr egnede træsorter.

Derefter kommer turen til området ud for DSH-revision, Ritas Mode og Friskolen, ligesom Mellemgade også skal igennem den samme proces.

Nu foreligger nyhedsbrev nr. 2, og heri kan man orientere sig om arbejdets udvikling, ligesom man kan se illustrationer af, hvordan reetableringen vil komme til at se ud. Hent nyhedsbrevet lige her: Nyhedsbrev nr. 2 for områdefornyelsen i Løgumkloster

Udskriv Email

Historisk koncert med SMUK i Løgumkloster Kirke

smukSMUK inviterer til historisk koncert den 7. marts 2019 i Løgumkloster Kirke.

SMUK markerede 11. november 2018, 100 året for afslutningen på Første Verdenskrig med et nyskrevet værk, hvor den sønderjyske soldat i tysk tjeneste var i fokus. Dette værk kan publikum nu opleve i Løgumkloster Kirke den 7. marts 2019 kl. 19.30 Det sker ved en gratis-koncert, når Forsvarets Musikalske Ambassadører den 7. marts 2019 gæster Løgumkloster Kirke og opfører den historiske koncert, som publikum kunne opleve i katedralen i Braine, da 100-året for afslutningen på Første Verdenskrig blev markeret. SMUK deltog ved den storslåede begivenhed i den nordfranske by, og blandt andre hans Kongelige Højhed Prins Joachim overværede koncerten.


Værket fortæller i musik om en sønderjyde tvunget i tysk uniform under Første Verdenskrig, og det er netop dette værk, publikum nu kan opleve.

Koncerten varer en time, og der er gratis adgang

Udskriv Email

Så er områdefornyelsen i gang

liv3Områdefornyelse i Løgumkloster. Træerne i Markedsgade langs butikkerne i Markedsgade er fældet og ligger på Markedspladsen (Foto: Britta Larsen - Far & Søn)Løgumklosters borgere kan nu ved selvsyn se, at områdefornyelsens gennemførelse for alvor er påbegyndt. Efter næsten 2 års forarbejde med ansøgninger, planlægning og borgerinddragelse i arbejdsgrupper præger de gule entreprenørmaskiner nu bybilledet. I dag (20/2) har gadens træer ud for butiksrækken måtte lade livet, for at genopstå med en ny placering i det nye bybillede, som langsomt vil opstå.

Der er god grund til at advare trafikanter om, at der bør køres forsigtigt i området både af hensyn til de, som arbejder på stedet, men også af hensyn til at man måske kan blive en smule overrasket, hvis man er vant til at køre lidt friskt rundt i svinget Møllegade/Markedsgade. Man kan heller ikke forvente, at den sædvanlige p-plads lige ud for butikkerne er til rådighed. I det hele taget vil bymidten i første halvår af 2019 være meget præget af omlægninger og afspærringer. Markedspladsen vil også i et vist omfang tjene som midlertidig oplagsplads.

Trods de gener et sådant arbejde uvægerligt vil medføre, er klosterborgerne generelt forventningsfulde efter at se forandringerne finde sted. Der har været en rigtig positiv stemning omkring hele forarbejdet, og mange er blevet hørt.

Nu er vi i gang, og loegumkloster.dk vil følge slagets gang kontinuerligt. Se billedserie.

Udskriv Email

Flere artikler ...

Nyt fra JV.dk - Tønder

Feed ikke fundet.