gul baggrund m logo copy

Matthias Alpen blev dette års klokkebroder

Munke i engen kopiMunken ved en tidligere lejlighed, hvor øllet blev bragt til LøgumklosterPastor for den tyske menighed i Løgumkloster, Matthias Alpen blev hædret med titlen "Årets Klokker" og dermed optaget som brun broder i klokkeordenen i Løgumkloster. Optagelsen fandt sted ved en ceremoni i kapitelsalen ved Løgumkloster Kirke.

Æren som årets klokker tilfalder traditionelt en person, som i det forløbne år dels har udmærket sig ved en positiv indsats for byen, og dels har klokket i det. Således måtte Matthias Alpen adspurgt ved optagelsesritualet også bekende sig til begge dele. På negativside skulle tælle, at Matthias Alpen ikke altid er så punktlig, som man Matthias AlpenMatthias Alpen, når han ikke er brun broder.kunne forvente af en person af tysk herkomst. På plussiden gælder bl.a. ifølge øverste abbed, Jens Møller, at broder Alpen har taget dansk kultur til sig og desuden har engageret sig meget i lokalsamfundet, hvor han skulle være så ganske vellidt, at han nu kan betragte sig som en af gutterne i kutterne.

Efter ceremonien i Kapitelsalen, gik optoget af klokkebrødrene igennem byen og om til Centralhotellet, hvor der efterfølgende blev indtaget en middag.

Udskriv Email

Det ER Jul i Løgumkloster

julemanden og fakkeloptog 2018Det er i Løgumkloster, Julemanden er flottest i hele det ganske land.Lys, lys og atter lys. Lys fra julebelysning, lys i gadelamper og ikke mindst varmende lys fra spejdernes mange fakler, var den smukke kulisse omkring optakten til Julen i Løgumkloster.

Julemanden, som i Løgumkloster er højt skattet for altid at have fundet det flotteste julemandstøj, det bedste Julemandshumør og alle tiders bedste engagement i byens julehandlende gæster, ja- han kom naturligvis også til denne begivenhed med et kæmpe ho-ho-hoooo. Børn og voksne fulgte Julemanden i et optog, som tog sin start i Lillegade ved SuperBrugsen for derefter at gå igennem byen, hvor optoget sluttede på Løgumklosters smukke markedsplads midt i byen. Også her var mange mødt op for at overvære, at Julemanden tændte byens juletræ på og delte godteposer ud til alle børnene.

Byens butikker havde lang åbningstid i dagens anledning, og der glæde og tilfredshed med, at så mange havde taget imod invitationen til at deltage i Julens  åbning i Løgumkloster.

julemanden og fakkeloptog 2 2018Børn og voksne i skøn forening om Julemandens indtog i Løgumkloster. Tak til spejderne, som med deres mange fakler er en smuk juletradition i Løgumkloster.

Udskriv Email

Ægte sort torsdag i Løgumkloster

nattehimmelBlack Friday har haft sit indtog i mange handelsstandsforeningers aktivitetskalender for byernes handelsliv. I Løgumkloster har man valgt at omdøbe dagen til Black Thursday, fordi man kombinerer handelsinitiativet med åbningen af Julehandlen.

Det tegner i år til at blive en særlig stærk markering, da store dele af Løgumkloster hele aftenen i går og natten til i dag, har ligget hen i totalt mørke. Gadebelysningen har af en eller anden grund været ude af funktion, og dermed skabt den helt perfekte baggrund for Black Thursday, da effekten af at tænde de tusindvis af julelys som kontrast til det sidste døgns mørklægning vil være stor og dermed give julebelysningen en helt særlig betydning

I dag torsdag (22/11) kl. 16.15 går Julemanden i spidsen for et optog gennem byen og tænder julelyset på markedspladsen, for til sidst at uddele juleposer til byens mange børn. Optoget har sit udgangspunkt fra Super Brugsen i Østergade. Løgumklosters julemand vil herefter sørge for at være tilstede hver weekend med aktiviteter på markedspladsen og hans gåtider vil fremgå af julemandens facebookside. Også i dag torsdag i varmer Løgumklosters handlende op til Black Friday med det man i Løgumkloster har døbt Black Thursday, altså helt sorte priser torsdag.

Byfornyelse giver ændringer
Hvert år er Løgumkloster udsmykket med mange kilometer lyskæder, men i år er der flyttet lidt rundt på lyskæderne. Byfornyelsen i Løgumkloster betyder at allétræerne tættest på husene på Markedsgade skal fjernes og derfor er lyskæderne sat på gavlene i år. Det er frivillige fra Puchklubben der har hjulpet til med udsmykningen og sammen med erfarne lyskæde-frivillige sikret sig at julemanden på torsdag kan tænde byens lys, forhåbentlig uden udfordringer, og byens julebelysning henter ikke strøm fra gadebelysningen, så Løgumkloster vil ikke mere ligge hen i mørke, når byens egen julebelysning vil markere Julens komme.

Black thursday lgk

Udskriv Email

Så er billetsalget til Løgumkloster Revy 2018 åbnet

revy2018 1Revydebutanten, Jørgen Brodersen og Revyveteranen, Mona Christensen i komisk samspil.Løgumkloster Revy 2018 har titlen "Rig På Alt", og efter et lille situationsbillede fra den seneste prøve søndag (18/11), ser det ud til, at den både er rig på den store latter og den store forbløffelse. Vil man se den rette sammenhæng for denne lidt kejtede situation, må man imidlertid løse billet til revyen. Heldigt nok er billetsalget så netop åbnet fra i dag, og måske er det lige nu, man skal sikre sig en billet til den forestilling, som passer bedst i ens kalender. Erfaringen siger, at pludselig er billetterne solgt.

Der er premiere den 2. december, og så spilles der efterfølgende tre forestillinger hhv. den 3. december, den 7. december og endeligt den 9. december. Alle dage begynder forestillingen klokken 19:30. 

Billetterne kan købes enten i Døgneren på Markedspladsen eller her på loegumkloster.dk. Gå direkte til "Det Sker" og vælg dernæst den forestilling, som ligger på den dato, du ønsker at løse billet til.

Udskriv Email

Gennemførelsen af Løgumklosters områdefornyelse er påbegyndt

ommaadefornyelse1Der har i mere end to år været arbejdet på grundlaget for, at en områdefornyelse af bymidten i Løgumkloster kan finde sted. Der er udarbejdet en projektbeskrivelse, som i hovedtræk bygger på idéer og forslag, som Løgumkloster Borgerforening allerede begyndte at udarbejde med etableringen af en byforskønnelsesgruppe helt tilbage i 2009. 

Gruppen blev faktisk etableret, og gruppens arbejde blev præsenteret på et borgermøde i 2013. Dette udmøntede sig i et konkret oplæg til byfornyelse i 2014. Dette oplæg har siden hen dannet grundlag for først ansøgning i 2015 og bagefter program for områdefornyelse 2017 udarbejdet af Tønder Kommune og CEByfornyelse. Programmet gav grundlaget for at frigive byfornyelsesmidlerne. Landskabsarkitekterne Land+ vandt udbuddet om projekteringen i 2018 og NU er gennemførelsen i 2019.

Nu er det helt konkrete arbejde så gået i gang. De første arbejder udføres af firma Kjelkvist for Tønder Forsyning. Arbejdet går ud på at forny stikledninger for vandforsyningen til ejendomme i områdefornyelsens dækningsområde. Dette arbejde forventes afsluttet inden jul. Umiddelbart efter nytår vil arbejdet med at forny fjernvarmerør i områdefornyelsesområdet gå i gang og dette arbejde afsluttes så med omlægning af vej- og parkeringsforholdene i bymidten. Dette arbejde medfører bl.a. fornyelse af belægninger og gadebelysning i området, ligesom de træer, som står tættest på husrækken i Markedsgade, vil blive fældet, og nye træer vil blive plantet med større afstand ind til husrækken. Man kan se meget mere om områdefornyelsen her: Liv i Løgumkloster.

omraadefornyelse2

omraadefornyelse3

Udskriv Email

Flere artikler ...