gul baggrund m logo copy

Så er billetsalget til Løgumkloster Revy 2018 åbnet

revy2018 1Revydebutanten, Jørgen Brodersen og Revyveteranen, Mona Christensen i komisk samspil.Løgumkloster Revy 2018 har titlen "Rig På Alt", og efter et lille situationsbillede fra den seneste prøve søndag (18/11), ser det ud til, at den både er rig på den store latter og den store forbløffelse. Vil man se den rette sammenhæng for denne lidt kejtede situation, må man imidlertid løse billet til revyen. Heldigt nok er billetsalget så netop åbnet fra i dag, og måske er det lige nu, man skal sikre sig en billet til den forestilling, som passer bedst i ens kalender. Erfaringen siger, at pludselig er billetterne solgt.

Der er premiere den 2. december, og så spilles der efterfølgende tre forestillinger hhv. den 3. december, den 7. december og endeligt den 9. december. Alle dage begynder forestillingen klokken 19:30. 

Billetterne kan købes enten i Døgneren på Markedspladsen eller her på loegumkloster.dk. Gå direkte til "Det Sker" og vælg dernæst den forestilling, som ligger på den dato, du ønsker at løse billet til.

Udskriv Email

Gennemførelsen af Løgumklosters områdefornyelse er påbegyndt

ommaadefornyelse1Der har i mere end to år været arbejdet på grundlaget for, at en områdefornyelse af bymidten i Løgumkloster kan finde sted. Der er udarbejdet en projektbeskrivelse, som i hovedtræk bygger på idéer og forslag, som Løgumkloster Borgerforening allerede begyndte at udarbejde med etableringen af en byforskønnelsesgruppe helt tilbage i 2009. 

Gruppen blev faktisk etableret, og gruppens arbejde blev præsenteret på et borgermøde i 2013. Dette udmøntede sig i et konkret oplæg til byfornyelse i 2014. Dette oplæg har siden hen dannet grundlag for først ansøgning i 2015 og bagefter program for områdefornyelse 2017 udarbejdet af Tønder Kommune og CEByfornyelse. Programmet gav grundlaget for at frigive byfornyelsesmidlerne. Landskabsarkitekterne Land+ vandt udbuddet om projekteringen i 2018 og NU er gennemførelsen i 2019.

Nu er det helt konkrete arbejde så gået i gang. De første arbejder udføres af firma Kjelkvist for Tønder Forsyning. Arbejdet går ud på at forny stikledninger for vandforsyningen til ejendomme i områdefornyelsens dækningsområde. Dette arbejde forventes afsluttet inden jul. Umiddelbart efter nytår vil arbejdet med at forny fjernvarmerør i områdefornyelsesområdet gå i gang og dette arbejde afsluttes så med omlægning af vej- og parkeringsforholdene i bymidten. Dette arbejde medfører bl.a. fornyelse af belægninger og gadebelysning i området, ligesom de træer, som står tættest på husrækken i Markedsgade, vil blive fældet, og nye træer vil blive plantet med større afstand ind til husrækken. Man kan se meget mere om områdefornyelsen her: Liv i Løgumkloster.

omraadefornyelse2

omraadefornyelse3

Udskriv Email

Nyt initiativ på vej til Løgumkloster Højskole

stfløj nordsideEn initiativgruppe med rødder i økologisk og biodynamisk jordbrug planlægger under arbejdstitlen ”Løgumkloster Akademi - Natur- og Menneskekundskab” at overtage Løgumkloster Højskole fra 1. Januar 2019.

Günther Lorenzen udtaler på vegne af initiativgruppen: ”Vi vil sætte fokus på natur- og menneskekundskab igennem kurser og seminarer, men også ved sociale-, kunstneriske- og kulturelle aktiviteter.

Målgruppen spænder lige fra landmænd over fødevaresektoren til almindelige mennesker, og de sunde fødevarer vil få en særlig opmærksomhed. Vi vil dog også fokusere på den personligt menneskelige selvudvikling i forhold til individets frihed og fællesskabets samskabende muligheder.

Vi vil være et åbent kultursted, hvor der fortsat gerne kan være mulighed for lokale aktiviteter.

Med baggrund i grænsenærheden håber vi også at tiltrække udenlandske og især tyske interesserede,” siger Günther Lorenzen.

På en ekstraordinær generalforsamling i Skolekreds Løgumkloster Ny Højskole d. 6. november 2018 blev skolekredsens medlemmer orienteret om initiativgruppens planer.

Formanden for Skolekreds Løgumkloster Ny Højskole, Elsemarie Dam-Jensen, glæder sig over, at forsamlingen bifaldt Initiativgruppens planer, og ser frem til, at der kan komme gang i en ny positiv udvikling på skolen.

Elsemarie Dam-Jensen påpeger, at det er meget tankevækkende, at da man allerede i 1954 gjorde sig de første tanker om en institution på Slotsengen i Løgumkloster, var forbilledet nogle af de akademier, som på det tidspunkt var blevet oprettet i Sverige og Finland, og de tyske evangeliske akademier, som var oprettet efter 2. verdenskrig.
Derfor er det spændende, at den nye kreds også bruger begrebet akademi om den institution, man nu vil skabe i højskolens bygninger.

Også den nye initiativgruppes ønsker om at have god kontakt til befolkningen i Løgumkloster og på egnen med mulighed for åbne arrangementer og udlejninger hilses velkomment

Udskriv Email

Halloween på Markedspladsen

Morgenen efter den store Open by Night Halloween markering i går var markedspladsen her til morgen (1. nov.) stadig et lidt uhyggeligt syn. Handelsstandens Halloween salg fortsætter i dat torsdag samt fredag og lørdag.

Halloween011118 2 kopi

Udskriv Email

Flere artikler ...