gul baggrund m logo copy

Akademiet for økologisk- og biodynamsik jordbrug hænger i en tynd tråd

stfløj nordsidePå en ekstraordinær generalforsamling i oktober, var inititativtageren bag akademiet, Günther Lorenzen, så langt fremme med planerne om et akademi for økologisk og biodynamisk jordbrug, at bestyrelsen for Løgumkloster Højskole bad skolekredsen om bemyndigelse til at afhænde skolen til dette formål. Nu ser det imidlertid ud til, at en række uheldige omstændigheder omkring den fond, som skulle stå bag initiativet har forsinket finansieringen af købet så meget, at en gammel skattegæld, nu har fået gældsstyrelsen til at begære skolen konkurs.
 
Såfremt denne skattegæld ikke indfries inden den 9. april, vil en konnkursbehandling gå i gang.
 
Skolen i drift
Skolens forretningsudvalg bestående af formanden, Elsemarie Dam-jensen, Kasserer Karl Ove Jepsen og næstformand Anton Schulz, har ellers igennem godt et par år stået for driften af skolen, og det er igennem en hård udgiftsstyring samt en ihærdig indsats for at skaffe indtægter lykkedes at holde skolen i drift. Inititativet for at genrejse højskolen, blev allerede taget umiddelbart efter en konkurs i 2014, og det lykkedes at få godkendt og sat skolen i drift i januar 2016, men allerede i august 2016 stod det klart, at man ikke i 2016 ville være i stand til at opnå højskolelovens minimumskrav til elevtallet, hvorfor man lukkede ned for højskolen igen med afskedigelse af stort set alt personale. Man trak billedligt talt i nødbremsen.
 
Forretningsudvalget driver skolen
Efterfølgende blev der i samaarbejde med administrationen i Tønder Kommune forsøgt udarbejdet en redningsplan for skolen, men politikerne vendte i den forbindelse tommelen ned. Herefter overvejede man i bestyrelsen, hvorvidt man skulle kaste håndklædet, men valgte altså at drive skolen videre ved en frivillig indsats fra forretningsudvalgets side, hvllket faktisk er lykkedes igennem udlejning af både skolens faciliteter samt de tilhørende beboelsesejendomme. Samtidigt har man været i tæt dialog med flere interessenter, som man kunne afhænde skolen til herunder initiativet omkring det nævnte akademi. En gammel skattegæld opstået i forbindelse med det første forsøg på at etablere højskoldrift, har imidlertid nu indhentet skolen.
 
Tønder Kommunes interesse
En konkurs kunne undgåes, hvis gælden kunne indfries. Tønder Kommune kunne som den største kreditor i princippet have en interesse i en sådan redning, idet en konkurs vil påføre kommune et betydeligt større tab end selve gælden lyder på.
 

Udskriv Email

Nyt fra Tønder Kommune

Feed ikke fundet.