Løgumkloster Borgerforenings hidtidige bestyrelse omdannes til et borgeråd

lbflogo260mail I forbindelse med generalforsamlingen for Løgumkloster Borgerforening, var der lagt op til grundlæggende ændringer i foreningens fremtidige virke. Den afgående bestyrelse har frem imod generalforsamlingen forberedt en ændring af båbe bestyrelsens sammensætning og måden, den bliver valgt på. Dagsordenen for gårsdagens genralforsamlingen havde derfor sat det konkrete forslag om forandringerne til diskussion og vedtagelse under punktet "indkomne forslag".
 
Forslaget til ændring af vedtægternes §7 stk.1 om bestyrelsens valg og sammensætning lød således:
 
Stk. 1 Bestyrelsen udgøres af 9 medlemmer. 5 pladser besættes af repræsentanter for:
1. Løgumkloster Handels- og Håndværkerforening
2. Kirkeligt orienterede institutioner i Løgumkloster
3. Skoler (Efterskoler, Højskole, Friskoler)
4. Idræts- og fritidsområdet (Hallen – LIF – Spejdere)
5. Kloster Mærken
Ud over disse faste repræsentanter vælges 4 repræsentanter for 2 år på den årlige generalforsamling. Ved første valg til den ny bestyrelsesform vælges 2 for 1 år og 2 for 2 år.
 
Et forslag om ændring af vedtægterne kræver 2/3 flertal af de på generalforsamlingen afgivne stemmer, men da dirigent på generalforsamlingen, Jens Andresen, satte forslaget til afstemning, var al tvivl fejet af bordet, idet 100% af de afgivne stemmer vedtog forslaget.
 
Med forslagets vedtagelse omdannes bestyrelsen i praksis til en slags repræsentantskab, og bestyrelsen vil fremadrettet sandsynligvis gå under betegnelsen Løgumkloster Borgerråd.
 
Allerede forud for generalforsamlingen havde 4 af de 5 interesseområder meldt positivt tilbage om deltagelse i det ny borgerråd. Idrætsområdet udestår endnu, men vil få en fornyet henvendelse om deltagelse fra det ny borgerråd.
 
På generalforsamlingen var der som følge af vedtægtsændringen et fuldstændigt nyvalg til de 4 borgervalgte repræsentanter i det ny borgerråd. De 4 borgervalgte til borgerrådet var Søren Andersen, Leif Hansen, Linda Scholz og Kevin Petersen. De to første, som har siddet i borgerforeningens hidtidige bestyrelse, blev valgt for 2år og de sidstnævnte blev valgt for 1 år.
 
Det samlede råd ser efter udpegning af repræsentanter og nyvalg således ud i tilfældig rækkefølge:
 
Leif Hansen
Søren Andersen
Linda Scholz
Kevin Petersen
Jan Muus (Handels- og Håndværkerforeningen)
Hans Christian Hein (Kirkelige institutioner)
Jørn Nørgaard, LME (de frie skoler)
Henning Christiansen (Kloster Mærken)
Vakant (Idræts og fritidsområdet)
 

Udskriv Email