Linda Scholz' rapport om Løgumkloster er interessant læsning

lindascholzLinda ScholzLinda Scholz indgik i september en aftale med Løgumkloster Handels- og Håndværkerforening om at foretage en undersøgelse af Løgumklosters sammenhængskraft, handelsliv og kommunikation. Undersøgelsen var samtidigt en del af Linda Scholz' 3 årige (HA) ervhervsøkonomiske bachelor uddannelse, som hun har gennemført på SDU i Kolding. Linda Scholz' projekt drejer sig om mediestrategi og kommunikation.

Undersøgelsens resultater er nu publiceret i en rapport, som kortlægger de nævnte forhold, og rapporten rummer en overordnet konklusion om, at Løgumkloster og omegn har et behov for en forbedret kommmunkation. 

På baggrund af rapporten peges  bl.a. på tre mulige tiltag til imødegåelse af dette behov:
1) et "tag ud og gem" tillæg til Digeposten.
2) en samlet iinfoside på Facebook.
3) Et husstandsomdelt månedshæfte.
4) En forbedret hjemmeside.

Provinsbyer.dk, som driver siden loegumkloster.dk anerkender behovet for at finde samlingspunkter, understøtte sammehængskraften og ønsket om en bedre og mere koordineret information om byen både internt men også i forhold til omverdenen. Provinsbyer.dk  finder forslagene interessante. Vi vil gerne forsøge at kommentere så objektivt som muligt på de 4 forslag. På denne plads henviser vi først og fremmest til selve rapporten, som læsere af loegumkloster.dk kan hente lige her: Rapporten om Løgumklosters sammenhængskraft, handelsliv og kommunikation. og siger tak til Linda Scholz og Løgumkloster Handel- og Håndværkerforening for det fine arbejde.

Udskriv Email