Matthias Alpen blev dette års klokkebroder

Munke i engen kopiMunken ved en tidligere lejlighed, hvor øllet blev bragt til LøgumklosterPastor for den tyske menighed i Løgumkloster, Matthias Alpen blev hædret med titlen "Årets Klokker" og dermed optaget som brun broder i klokkeordenen i Løgumkloster. Optagelsen fandt sted ved en ceremoni i kapitelsalen ved Løgumkloster Kirke.

Æren som årets klokker tilfalder traditionelt en person, som i det forløbne år dels har udmærket sig ved en positiv indsats for byen, og dels har klokket i det. Således måtte Matthias Alpen adspurgt ved optagelsesritualet også bekende sig til begge dele. På negativside skulle tælle, at Matthias Alpen ikke altid er så punktlig, som man Matthias AlpenMatthias Alpen, når han ikke er brun broder.kunne forvente af en person af tysk herkomst. På plussiden gælder bl.a. ifølge øverste abbed, Jens Møller, at broder Alpen har taget dansk kultur til sig og desuden har engageret sig meget i lokalsamfundet, hvor han skulle være så ganske vellidt, at han nu kan betragte sig som en af gutterne i kutterne.

Efter ceremonien i Kapitelsalen, gik optoget af klokkebrødrene igennem byen og om til Centralhotellet, hvor der efterfølgende blev indtaget en middag.

Udskriv Email