Fredsvalg i Løgumkloster Menighedsråd

lkkirkeDer er fredsvalg til Løgumkloster Menighedsråd ved dette valg. Måske har det baggrund i, at der tidligt var lagt op til en stor udskiftning af medlemmerne i menighedsrådet. Således er 5 ud af det ny menighedsråds 7 medlemmer nyvalgte. Den nuværende formand, Britta Larsen, havde tidligt meldt ud, at hun selv ville stoppe ved dette valg, og andre medlemmer havde givet samme melding i løbet af valgperioden.

Der var mødt omkring 60 interesserede borgere til orienteringsmødet i Løgumkloster Forsamlingshus forud for valget. Det store fremmøde til trods, var der ikke lagt op til kampvalg, Det nuværende råd har i perioden arbejdet aktivt for at få nedbragt gennemsnitsalderen på rådets medlemmer ved at henvende sig til yngre mulige kandidater, og det lykkedes rent faktisk at opnå en lavere gennemsnitsalder i det ny menighedsråd. Britta LarsenBritta LarsenSåledes ligger aldersspredningen i det kommende råd således, at den yngste er 43 år og det ældste medlem er midt i tredserne. Den afgående formand, Britta Larsen, er glad for, at det lykkedes at foretage en så stor udskiftning uden den store dramatik. Det vidner om samling omkring kirken, som er så markant i Løgumklosters hele identitet.

Det ny menighedsråd udgøres af følgende medlemmer og suppleanter:
Karen H. Andresen (nyvalgt), Elsemarie Dam-Jensen (genvalgt), Kjeld Outzen (nyvalgt), Helle Skaaruup (nyvalgt), Svend E. Rasmussen (genvalgt), Majbritt Thude (nyvalgt), Lis Emma Søvik (nyvalgt). Suppleanter: Lene M. Pedersen, Reimer Post og Carsten Tygesen.

 

Udskriv Email