Der bygges med stil i Løgumkloster

I Markledgade bygges der nyt, og det sker efter alle kunstens regler. Mange har med spænding set hen til, hvordan nybyggeriet midt i Markledgade ville komme til at se ud. De fleste vil nok allerede nu nikke anerkendende til det de ser vokse op på byggepladsen.

Markledgade2 kopiIndervægge i mursten med traditionelt buede vinduer

Byggestilen er klassisk for Løgumklosters gamle byhuse. Det ny hus kommer til at ligge tilnærmelsesvis samme byggelinje i forhold til Markledgade, som det tidligere hus på grunden gjorde. Som det allerede ses nu bliver vinduerne ud til gaden klassiske med buet overkant. Både inder- og ydermure bygges i mursten, så det er traditionelt byggeri efter alle kunstens regler. Ud over selve huset bygges der endvidere bag huset en stor garage, som ligger vinkelret i forhold til huset. Også dette forsynes med klassiske træk med bl.a. det afvalmede tag. Det er Tastesen Byg, som står for byggeriet og bygherren er Arne Hansen.

Markledgade1 kopiGaragebygningen

Udskriv E-mail

Kanon havefest i Løgumkloster

djo1 kopiMarkedspladsen i Løgumkloster er en perfekt ramme om en sommerfestCentral Hotellet i Løgumkloster, Postgaarden og Munkepølser havde i går (30/6) inviteret Løgumkloster til blokvognskoncert med DJ Ötzi Double og 4Fun som de musikalske indslag.

Når man arrangerer den slag, skæver man ofte dage i forvejen imod vejrmeldingerne, men denne sommer slår nok, hvad de fleste af os kan huske, hvad sol og varme angår. Netop sol og varme var da også på plakaten i går, da arrangementet blev afviklet på byens  Markedsplads midt i Løgumkloster. DJ Ötzi Double satte gang i de flere hundrede mennesker, som fik sig en gedigen hyggedag midt i deres egen by. Også 4Fun lagde, som det rigtigt gode coverband de er, en dejlig musikalsk baggrund til det, som vel bedst kan betegnes som en dejlig havefest midt i byens hjerte.

djo2 kopiDJ Ötzi Double alias Kay Christiansen hylder Susan Norgard Pedersen fra Central Hotellet i Løgumkloster for at tage initiativet til en dejlig sommerfest.  djo3 kopiStemning af kæmpe havefest på Løgumklosters markedsplads.

Udskriv E-mail

Sommerkoncerterne i Løgumkloster begynder i morgen

Bine Bryndorf 1Der lægges flot ud ved Løgumkloster kirkes sommerkoncerter, hvor en af Danmarks internationalt kendte stjerneorganister, organist ved Frederiksborg slotskirke og gæsteprofessor ved Royal Academy of Music i London Bine Bryndorf, spiller musik af blandt andet Buxtehude, Bruhns, Bach og César Franck. Det er tredje gang at Bine Bryndorf spiller på det i 2015 ombyggede Marcussen-orgel, og hver gang har hun bjergtaget sit publikum. Koncerten finder sted onsdag den 27. juni kl. 20.00. Allerede to dage efter, fredag den 29. juni, kan man høre hende på det nye Marcussenorgel i Süderlügum.

Der er en entré på kr. 70,-

Udskriv E-mail

Traditionens trygge ramme indfandt sig på Slotsengen

Dette års Sct. Hans arrangement var henlagt til Slotsengen imellem Løgumkloster Kirke og Løgumkloster Højskole. Allerede kl. 18 var Jan Erik Bøge Nielsen traditionen tro i færd med at tænde op i den store grill, og kort tid efter dukkede de første deltagere op til arrangementet.

scthans0 kopi

På trods af lidt regn i luften blev Sct. Hans festen i Løgumkloster rigtig hyggelig, ikke mindst takket være spejdernes store telt, som langt hen ad vejen kunne rumme de fleste af deltagerne. Som bestyrelsesmedlem, Karl Ove Jepsen, udtrykker det på sin facebookside i dag: "Aldrig har Løgumkloster-spejdernes telt været så kærkomment! DMI skrev tørvejr , men alle fremmødte til Skt. Hans på Slotsengen kunne konstatere, at det regnede pænt ! (Som sædvanligt)".

scthans2 kopiSelv Klosterkoret kunne komme ind i tørvejr, da de sang danske midsommersange, som optakt til båltalen, som i år blev leveret af Jørgen Bork Hansen, hvis slægtsnavn jo har en stor tilknytning til netop Løgumkloster. Efterfølgende blev bålet tændt, og midsommervisen sunget på behørig vis til akkompagnement af Hans Chr. Hein. Børnene i Den Danske Børnehave, havde lavet heksen til bålet, og så vidt vides, er hun sidst set på Bloksbjerg.

 scthans1 kopi

Løgumkloster Borgerforening ønsker at sende en tak til alle fremmødte og hjælpere. Især en tak til spejderne for at sørge for det dejlige telt samt strømforsyningen. Også en tak til Den Gamle Biograf og Løgumkloster Amatørteater Forening, som stillede deres mobile lydanlæg til rådighed for arrangementet.

Udskriv E-mail

Stor opbakning til områdefornyelsen på borgermødet i Løgumkloster

Forsamling2 kopiDer fuldt hus i Havesalen på Løgumkloster Refugium, da der var indbudt til borgermøde vedrørende områdefornyelsen i LøgumklosterDer var stuvende fuldt i Havesalen på Løgumkloster Refugium da der mandag aften (18/6) blev aholdt orienteringsmøde om den forestående områdefornyelse i Løgumklosters midtby. Ikke alene var der fuldt hus, men stemningen på mødet var rigtig positiv i forhold til det forslag, som Mihcael Finke fra landskabsarkitektfirmaet Land+ præsenterede for forsamlingen

Fagchef, Lars Erik Skydsbjerg bød på Tønder Kommunes vegne velkommen til mødet, og fortalte i den forbindelse om Tønder Kommunes rolle i hele projektet. Han orienterede endvidere om, at hele områdefornyelsesprogrammet på de landspolitisk plan nu bliver lukket ned, og Løgumkloster projektet bliver således det sidste, som bliver gennemført under denne ordning.

Efterfølgende fortalte kommunens eksterne konsulent på områdfornyelsesprogrammet, Christel Ebsen fra CEByfornyelse, om hele forarbejdet, hvor arbejdsgrupper har gennemarbejdet forskellige forslag med tilknytning til det samlede projekt. Netop borgerindragelsen har givetvis bidraget væsentligt til den positive stemning på mødet, hvor mange kunne genkende detaljer, som de selv har arbejdet med i forløbet.

Finke1 kopiMichael Finke fremlægger forslaget til områdefornyelsenMikrofonen blev efter Christel Ebsens oplæg overdraget til Michael Finke, som på en virkelig professionel og informativ måde præsenterede projektets detaljeforslag. Områdefornyelsen i Løgumkloster dækker Markedsgade, Mellemgade fra Markedsgade og helt ned til Kirkeallé, ligesom der er væsentlige fornyelser på vej på rutebilstationen, og hele området foran Friskolen samt under den store fredseg foran Ritas Mode og DSH-revision.

Generelt vil områdefornyelsen i disse områder betyde en gennemgående linije med piksten i et lille bånd fra husmurene og ud til fortovene, som bliver bredere og belagt med klinker i stedet for de nuværende grå betonbelægninger. I Markedsgade vil der ske store ændringer. Således vil den nuværende vinkelrette parkering blive afløst af langsgående parkeringsbåse på begge sider af gaden. Dette vil give mere forplads til butikkerne, og hele træbeplantningen vil blive omlagt i en ny linie på begge sider af vejen. Belægningstyperne vil gå igen på pladsen ved krydset Storegade - Markedsgade.

Mellemgades forløb imellem Markedsgade og Storegade foreslås ensrettet for biltrafik, men bibeholdt en dobbeltrettet trafik for cykler. Denne omlægning vil give mere plads i gaden, og vil muliggøre et bredere fortov på østsiden af gaden. Igen vil belægningerne være de samme som i Markedsgade. Mellemgade vil i forløbet forbi Den Gamle Biograf forblive dobbeltrettet.  Endelig vil gadelamperne i hele det berørte område blive skiftet til nye lamper med et stilfuldt og enkelt design.

Der blev på mødet stillet spørgsmål til, hvorfor Storegade ikke indgår i fornyelserne, og hertil kunne Michael Finke og Lars Erik Skydsberg informere om, at Storegade indgår i den overordnede trafikplan for Tønder Kommune, og vil komme med i dette regi.

Som nævnt blev forslaget modtaget endog meget positivt af mødets deltagere. Også tidsplanen for hele projektets gennemførelse blev en positiv nyhed for deltagerne, idet hele omlægningen forventes at kunne færdiggøres inden Kloster Mærken løber af stablen i 2019.

Se projektforslaget her: Plan for områdefornyelsen i Løgumkloster

Du kan se alt om byfornyelsen her på siden under linket i højre side "Liv i Løgumkloster"

Udskriv E-mail

Flere artikler ...