Gennemførelsen af Løgumklosters områdefornyelse er påbegyndt

ommaadefornyelse1Der har i mere end to år været arbejdet på grundlaget for, at en områdefornyelse af bymidten i Løgumkloster kan finde sted. Der er udarbejdet en projektbeskrivelse, som i hovedtræk bygger på idéer og forslag, som Løgumkloster Borgerforening allerede begyndte udarbejde med etableringen af en byforskønnelsesgruppe helt tilbage i 2009. 

Gruppen blev faktisk etableret, og gruppens arbejde blev præsenteret på et borgermøde i 2013. Dette udmøntede sig i et konkret oplæg til byfornyelse i 2014. Dette oplæg har siden hen dannet grundlag for det forslag til områdefornyelse, som er udarbejdet af landskabsarkitektfirmaet Land+ i 2017 og som danner grundlag for frigivelsen af byfornyelsesmidlerne i 2018.

Nu er det helt konkrete arbejde så gået i gang. De første arbejder udføres af firma Kjelkvist for Tønder Forsyning. Arbejdet går ud på at forny stikledninger for vandforsyningen til ejendomme i områdefornyelsens dækningsområde. Dette arbejde forventes afsluttet inden jul. Umiddelbart efter nytår vil arbejdet med at forny fjernvarmerør i områdefornyelsesområdet gå i gang og dette arbejde afsluttes så med omlægning af vej- og parkeringsforholdene i bymidten. Dette arbejde medfører bl.a. fornyelse af belægninger og gadebelysning i området, ligesom de træer, som står tættest på husrækken i Markedsgade, vil blive fældet, og nye træer vil blive plantet med større afstand ind til husrækken. 

omraadefornyelse2

omraadefornyelse3

Udskriv E-mail

Nyt initiativ på vej til Løgumkloster Højskole

stfløj nordsideEn initiativgruppe med rødder i økologisk og biodynamisk jordbrug planlægger under arbejdstitlen ”Løgumkloster Akademi - Natur- og Menneskekundskab” at overtage Løgumkloster Højskole fra 1. Januar 2019.

Günther Lorenzen udtaler på vegne af initiativgruppen: ”Vi vil sætte fokus på natur- og menneskekundskab igennem kurser og seminarer, men også ved sociale-, kunstneriske- og kulturelle aktiviteter.

Målgruppen spænder lige fra landmænd over fødevaresektoren til almindelige mennesker, og de sunde fødevarer vil få en særlig opmærksomhed. Vi vil dog også fokusere på den personligt menneskelige selvudvikling i forhold til individets frihed og fællesskabets samskabende muligheder.

Vi vil være et åbent kultursted, hvor der fortsat gerne kan være mulighed for lokale aktiviteter.

Med baggrund i grænsenærheden håber vi også at tiltrække udenlandske og især tyske interesserede,” siger Günther Lorenzen.

På en ekstraordinær generalforsamling i Skolekreds Løgumkloster Ny Højskole d. 6. november 2018 blev skolekredsens medlemmer orienteret om initiativgruppens planer.

Formanden for Skolekreds Løgumkloster Ny Højskole, Elsemarie Dam-Jensen, glæder sig over, at forsamlingen bifaldt Initiativgruppens planer, og ser frem til, at der kan komme gang i en ny positiv udvikling på skolen.

Elsemarie Dam-Jensen påpeger, at det er meget tankevækkende, at da man allerede i 1954 gjorde sig de første tanker om en institution på Slotsengen i Løgumkloster, var forbilledet nogle af de akademier, som på det tidspunkt var blevet oprettet i Sverige og Finland, og de tyske evangeliske akademier, som var oprettet efter 2. verdenskrig.
Derfor er det spændende, at den nye kreds også bruger begrebet akademi om den institution, man nu vil skabe i højskolens bygninger.

Også den nye initiativgruppes ønsker om at have god kontakt til befolkningen i Løgumkloster og på egnen med mulighed for åbne arrangementer og udlejninger hilses velkomment

Udskriv E-mail

Halloween på Markedspladsen

Morgenen efter den store Open by Night Halloween markering i går var markedspladsen her til morgen (1. nov.) stadig et lidt uhyggeligt syn. Handelsstandens Halloween salg fortsætter i dat torsdag samt fredag og lørdag.

Halloween011118 2 kopi

Udskriv E-mail

Centralvaskeriet vinder fornem pris

Søren Gram CentralvaskerietIndehaverne Søren Fuglsang-Gram og Villy Lund modtager BHJ Fondens initiativprisCentralvaskeriet i Løgumkloster var blandt vinderne, da BHJ Fonden torsdag uddelte BHJ Fondens Initiativpris. I år var fokus på virksomheder, der gør en grøn forskel, og her blev Centralvaskeriets ihærdige og dedikerede indsats anerkendt. Det skriver Tønder Erhvervsråd i en pressemeddelelse. Her hedder det videre, at BHJ Fondens vision er at fremme udviklingen i Sønderjylland, og i år havde Fonden valgt, at Initiativprisen skulle gå til virksomheder, der har haft succes med at udvikle deres produktion eller produkter i en mere bæredygtig retning. Her var Centralvaskeriet en af prismodtagerne,der foruden den fornemme titel, som vinder af Initiativprisen, modtager 25.000,- kr.

- Vi er rigtig super glade og stolte over at modtage prisen. At passe på miljøet er en mærkesag for os, og vi følger konstant med i den nyeste teknologi og optimerer mest muligt for at være nænsom mod miljøet, så det er bare et kæmpe skulderklap til den måde, som vi har valgt at drive forretning på, lyder det fra en stolt Søren Fuglsang-Gram, direktør i Centralvaskeriet.

For Centralvaskeriet betyder anerkendelse utrolig meget, og man er rigtig glade for, at virksomhedens indsats er blevet bemærket, og at man blev indstillet til prisen.

- At vi blev indstillet til prisen vidner om, at det vi går og gør i dagligdagen bliver bemærket. Vi er glade for, at Vækstråd Tønder indstillede os til prisen. Det er dejligt med et opmærksomt og aktivt Erhvervsråd, lyder det slutteligt fra Søren Fuglsang-Gram.

Læs mere ...

Udskriv E-mail

Flere artikler ...