Kommende arrangementer

Ingen begivenheder

Postkort til Løgumkloster

 • Forside Postkort Liv i Logumkloster 100419 hlh K6
  3 millioner
 • bagside Postkort Liv i Logumkloster 100419 hlh K6
  Drøm til virkelighed
 • clickhand3
  Se mere her
 • hent info annonce
  Hent annonceinfo
 • hent kort 800
  Hent kortinformation
 • hent skema 800
  Hent ansøgningsskema

Nyt fra Løgumkloster

Områdefornyelsens prik over I'et

traeplantningOmrådefornyelsen i Løgumkloster har stået på ii hele 2019, og her op til jul sættes nu en prik over det berømte i. Allétræerne langs Markedsgade, som ved arbejdets påbegyndelse måtte lade livet, bliver nu erstattet af ny store træer på begge sider af Markedsgade. En områdefornyelse, hvis stadie hidtil har virket lidt nøgent får med træernes tilbagekomst et langt mere venligt og hyggeligt præg. Det bliver flot, og der er noget at se hen til, når det blvier forår og de nye træer sætter blade. Til lykke til Løgumkloster.

Så lægges den første asfalt på Markedsgade

markedsgade280519Områderfornyelsen i Løgumkloster
Nu er første del af områdefornyelsen i Markedsgade nået så langt, at den første asfalt lægges igen. Den vestlige del af Markedsgade har de seneste måneder være genstand for gravearbejder og senere brolægning af parkeringspladserne i gadens nye linjeføring. Svinget fra Møllegade ind på Markedsgade er også lagt om, så man skal forcere et brostensbælte inden man kører ind på Markedsgade, og skal man ad Vestergade bliver der nu tale om et egentlig sving til højre. Formålet med denne omlægning i krydset Vestergade / Markedsgade / Møllegade er at sænke farten på biler, som kører ind i bymidten.
markedsgade280519Næste fase er godt i gang. Tønder forsyning og Løgumkloster Fjernvarme er færdige med at skifte vand- og fjernvarmerør i Markedsgades østlige ende, og snart blive belægningerne taget op for også her at give både fortove, parkeringspladser og gaden nye belægninger.
Ådalsparken bag Vestergade etableres nu også
For nogle uger siden blev træerne ud imod engen bag Vestergade tyndet ud, og nu er det egentlig anlægsarbejde gået i gang. På pladsen etableres et opholdareal med legeredskaber og -anlæg i et parklignende miljø med udsigt til engen.
aadalsparken280519Første store spadestik i Aadalsparken

Guidede ture

Løgumkloster Guideforening

Løgumkloster Guideforening blev stiftet i 2012 med det formål at danne organisatorisk ramme om guide aktiviteter i Løgumkloster. Det være sig naturligvis en indholdsrig guidning af turister i Løgumkloster by, Kirke og Kloster. Endvidere danner foreningen ramme om den fortsatte uddannelse af nye guider til vort korps af frivillige guider i Løgumkloster.

Guidede ture i Løgumkloster

Under topmenupunktet "Det Sker" er der skemalagt en lang række guidede ture, som man kan booke sig på direkte her fra siden. Nogle af turene er tilrettelagt som hestevognsture, hvilket vil fremgå af arrangementsbeskrivelsen.

Vælg den dato, hvor du ønsker at deltage og klik ind på selve turen. Klik igen "tilmeld individuelt" eller "tilmeld gruppe", så får vi direkte besked om din booking.

Løgumklostere Guideforening kan imidlertid også kontaktes direkte m.h.p. at arrangere særligt tilrettelagte guidede ture.

Løgumkloster Guidernes kontaktinformationer er:

Løgumkloster Guideforening
c/o Gunnar Nørby
Ørnevej 13
6240 Løgumkloster
Mobil: 22 82 04 77
CVR: 34421080
Reg. nr. 7990 kontonr. 1122261

guiderne

Udskriv Email

Vandrestier

I og omkring Løgumkloster findes et vidtforgrenet stisystem, hvor man kan vandre i smuk natur tæt på Løgumkloster. Naturen omkring Løgumkloster er i kraft af skov, eng og bakkeøen i Nr. Løgum sogn rigt varierert. Den byder på vandreture langs åen, i skoven, og igennem det kupperede terræn til Vongshøj, hvorfra man kan i klart vejr kan se fra kyst til kyst Sønderjylland på tværs. Herunder giver vi et bud på nogle af disse gode vandreture.

bredeadalSparekasseskoven

Vestsønderjyllands hjemstavnssang hedder: ”For en fremmed barsk og fattig er vort land” og Løgumkloster nævnes også i sangen. Egnens barskhed mærkes ofte ikke ved Løgumkloster, da Sparekasseskoven ligger vest for byen og bryder vestenvinden. 100 meter fra Markedspladsen snor Brede å sig gennem landskabet og lige på den anden side breder skoven sig ud i landskabet. Find den markerede sti i Vestergade ved Markedspladsen. Langs åen og i skoven er der mulighed for både korte og længere vandreture i et meget varieret landskab. Det mest betagende er at søge mod syd i skoven, hvor å og skov mødes, og der er langs ådalen mange fantastiske udsigter til det danske landskab, når det er bedst.

draved skovDrivvejen

Drivvejen passerer Løgumkloster. Den kommer nord fra langs åen, passerer ind over kirkegården og fortsætter mod syd til Draved Skov

 

 

kongens moseDraved Skov og Kongens Mose

5 km syd for byen ligger Draved Skov og Kongens Mose. Her findes en helt unik naturskov og en af Danmarks få tilbageværende højmoser, som der er gjort meget for at sikre. Midt i skoven er en P-plads, hvorfra der udgår markerede vandreruter. Den ene af ruterne går til et fugletårn, som giver god udsigt over højmosen.

vongshjtarnet200x200Vongshøjtårnet

Nordvest for Løgumkloster ligger en bakkeø dannet af næstsidste istid, hvor sidst istid føjede det flad omliggende landskab til dette karakteristiske naturfænomen. Toppen hedder Vongshøj, og på toppen finde man et udsigtstårn, hvorfra man bogstaveligt talt kan se Sønderjylland på tværs fra kyst til kyst. Turen derop kan med fordel gøres fra parkeringspladsen ved hovedvej 25, hvorfra der er anlagt en sti igennem skoven op til tårnet. Det dog også muligt at køre hele vejen op til tårnet. I området umiddelbart nord for Vongshøj tårnet findes i de tilstødende skove en hel samling af oldtidsgrave, hvoraf 4 ligger i den lille fredsskov umiddelbart nord for tårnet.

mlledamsomrdetMølledamsområdet

Lige nord for Bredebrovej ligger et smukt engområde, hvor der i et naturgenopretningsprojekt i begyndelsen af 1990'erne blev genskabt en dam, som i daglig tale hedder æ Møldam, hvilket hentyder til, at der tidligere på dette sted var opstemmet en sø, som forsynede den gamle vandmølle med vand året rundt. Kun en gang om året tømtes dammen, så der kunne gennemføres et høslæt på området. Mølledammen og den smukt slyngende lobæk/brede å danner et særdeles smukt område at vandre i, og der er anlagt adskillige vandrestier op igennem engdraget mod nord.

Udskriv Email

Institutioner

Løgumkloster er kendt som byen, hvor der i sidste halvdel af forrige århundrede oprettedes mange institutioner. Ud over nedennævnte er der Løgumkloster Efterskole, Løgumkloster Højskole, Teologisk Pædagogisk Center og Sportsefterskolen SINE.

kirkemusikskolen20200x200Løgumkloster Kirkemusikskole

Kirkemusikskolen blev oprettet i 1979 som en privat institution, men har siden 1983 været en insti-tution under Kirkeministeriet. Der uddannes organister (P.O.), kirkesangere og korledere. Som et af 4 steder i verden er der også en klokkenistuddannelse.

klokkespilletKong Frederik d. IX's Klokkespil

I forbindelse med Løgumklosters 800 års jubilæum i 1973 opførtes det 25 meter høje tårn med 49 klokker. Klokketårnet er en selvejende institution, Nordens største og er bygget og drives af penge-gaver. Alle klokker bærer Kong Frederiks IXs initialer, og på de større klokker er graveret sang- og salmevers. De to største klokker bærer vers digtet af dronning Margrethe d. Anden; det ene vers: ”Kongenavn/Gud til ære/Danmarks sang/Min stemme være”.

museet20holmen20200x200Museet Holmen

Museet Holmen er et lille kunstmuseum, som har til huse i en smuk gammel vestslesvigsk gård fra 1700-tallet i hjertet af Løgumkloster. Museet har i de senere år huset en række udstillinger med såvel nationalt som internationalt anerkendte kunstnere, hvoraf kan nævnes Maja Elisa Engelhardt, Peter Brandes, Arne Haugen Sørensen, Günther Grass, H.M. Dronningen, Bjørn Nørgaard og Per Kirkeby.

refugiet20200x200Refugiet

Refugiet ligger naturskønt ved eng og å midt i Løgumkloster by. En glasgang forbinder Refugiet med østfløjen af det middelalderlige kloster og Klosterkirken. Løgumkloster Refugium blev oprettet i 1960 af kirkelige og folkelige kredse fra hele landet og er i dag et kirkeligt gæstehjem og kursus-center.

Udskriv Email

Alléer og træer

Løgumkloster har mange smukke beplantinger i form af lange alleer og enkeltstående smukke gamle træer. Disse ofte meget gamle beplantninger danner på alle årstider smukke rammer om byen mange historiske bygninger. Gadenavne som Allegade og Elme Allé vidner om denne smukke tradition.

alleenAlléen

Tidligere var der stald til de fleste huse i byen, og husdyrene skulle på græs. Derfor lå der en mark-vej på bagsiden af husene, hvor husdyrene kunne føres på græs. Denne kvægdrivervej blev omkring år 1900 omdannet til en lindealle, som nu ligger parallelt med Markedsgade, Østergade og Lillega-de. Få skridt fra byens puls oplever man her ro og masser af grønne indtryk under de smukke linde-træer.

vestergadeVestergade

Rundt om Markedspladsen er der plantet mange lindetræer. Langs den brosten belagte Vestergade er de gamle lindetræer stynet og giver sammen med de gamle huse gaden et fotogent præg.

 

fredsegenFredsegen

På Gamle Torv ved Danske Bank blev i 1871 plantet 2 egetræer i anledning af Preussens sejr over Frankrig (Sønderjylland var tysk område 1864-1920). Det ene træ gik hurtigt ud, men det har givet plads til et meget flot egetræ. Sammen med Fredsegen blev i 1889 opsat en mindesten for kejser Vilhelm I; det er den sten, der nu står i Mindelunden ved kirken. En populær historie om de oprindelige to ege siger, at de to ege var symbol på hhv. det danske og det tyske, og at den lokale befolkning afhængig af dansk eller tysk sindelag hævder at det er enten den tyske eller danske eg, som har overlevet til idag.

hngebgen20i20mindelundenHængebøgen ved kirken

Er du på jagt efter et godt motiv, så gå ind under det grønne gardin, fang lyset og forskellige bag-grunde.

 

 

 

imod20dronningedalenImod Dronningedalen

Gå ned i Vestergade og find den lille sti, som leder til skoven på den anden side af engen. Aldrig så snart du kommer ud bag vestergades huses baghaver møde den brede eng dig, og du krydser over via alubroen. Der på den anden side møder du svimlende høje bøgetræer, som danner en allé, som leder dig lige til Dronningedalen. Her er fred til sjæl og tanker året rundt.

Udskriv Email

Historiske steder

Løgumkloster er næsten 850 år gammel, og derfor er byen præget af mange historiske steder, som synliggøres igennem mindesmærker, bygninger og gravsteder. Alle er de synlige minder på byens historie i alle aspekter. Også det særlge dansk/tyske grænseforhold ses helt bogstaveligt i kraft af mindelunden og krigsfangegravene for faldne i 1. verdenskrig. Løgumkloster var på daværende tidspunkt under tysk herredømme, hvorfor alle mænd havde tysk værnepligt under 1. verdenskrig, men også byens erhverv igennem historien ses stadig i bybilledet, f.eks. i form af den gamle bygning, som på et tidspunkt var kniplefabrik.

krigsfanggraveneKrigsfangegravene fra 1ste verdenskrig

I byens sydlige udkant ligger en lille lund med rækker af gravsten med kors på. Under 1. verdens-krig lå her en lejr med franske, belgiske og russiske krigsfanger, og mange af disse døde og blev begravet i dansk jord. En sten står for sig selv, soldaten var jøde. 2 af stenene bærer dødsåret 1965. 2 af fangerne slog sig ned på egnen og blev ved deres død begravet sammen med deres tidligere fangekammerater.

markedspladsenMarkedspladsen

Pladsen har ligget i græs siden 1100-tallet og været markedsplads igennem århundreder. Drivvejen – en vestlig handelsvej – gik gennem byen og gav anledning til omfattende handel ud fra Markeds-pladsen. Pladsen er omkranset af lindetræer og omgivet af mange smukke huse, og pladsen giver sammen med kirken byen et helt specielt præg.

I dag bruges pladsen til forskellige arrangementer som Oldtimer-træf, markedsdage og kræmmerda-ge, hvor Klostermærken over 3 dage i begyndelsen af august er det største arrangement.

mindelundenMindelunden for krigsdeltagere i 1. verdenskrig

61 af sognets unge mænd faldt som tyske soldater under 1. verdenskrig og mindes i en lund på kir-kegården øst for kirken. Den 2 m høje granitsten der er en genbrugsten. Først blev den brugt som overligger i en jættestue i Lindet Skov. I 1890 blev den rejst som et mindesmærke for kejser Vilhelm ved Fredsegen og efter genforeningen et dansk mindesmærke på kirkegården.

knipleKnipletrådsfabrikken

For 200 år siden var hjemmearbejdspladser vidt udbredt i Løgumkloster. I næsten alle huse blev der kniplet, og der var ca. 30 kniplingshandlende i byen. For at cementere erhvervet blev der i 1792 givet kongeligt privilegium til at fremstille og handle knipletråd, og en fabriksbygning blev opført. Da kniplinger gik af mode, lukkede fabrikken. Den blev senere til skole og er nu ældreboliger.

Udskriv Email

Flere artikler ...

 • 1
 • 2

Login DK-shopping