gul baggrund m logo

Områdefornyelsen påbegyndt i praksis

liv3Områdefornyelse i Løgumkloster. Træerne i Markedsgade langs butikkerne i Markedsgade er fældet og ligger på Markedspladsen (Foto: Britta Larsen - Far & Søn)Løgumklosters borgere kan nu ved selvsyn se, at områdefornyelsens gennemførelse for alvor er påbegyndt. Efter næsten 2 års forarbejde med ansøgninger, planlægning og borgerinddragelse i arbejdsgrupper præger de gule entreprenørmaskiner nu bybilledet. I dag (20/2) har gadens træer ud for butiksrækken måtte lade livet, for at genopstå med en ny placering i det nye bybillede, som langsomt vil opstå.

Der er god grund til at advare trafikanter om, at der bør køres forsigtigt i området både af hensyn til de, som arbejder på stedet, men også af hensyn til at man måske kan blive en smule overrasket, hvis man er vant til at køre lidt friskt rundt i svinget Møllegade/Markedsgade. Man kan heller ikke forvente, at den sædvanlige p-plads lige ud for butikkerne er til rådighed. I det hele taget vil bymidten i første halvår af 2019 være meget præget af omlægninger og afspærringer. Markedspladsen vil også i et vist omfang tjene som midlertidig oplagsplads.

Trods de gener et sådant arbejde uvægerligt vil medføre, er klosterborgerne generelt forventningsfulde efter at se forandringerne finde sted. Der har været en rigtig positiv stemning omkring hele forarbejdet, og mange er blevet hørt.

Nu er vi i gang, og loegumkloster.dk vil følge slagets gang kontinuerligt. Se billedserie.

Udskriv Email