Gennemførelsen af Løgumklosters områdefornyelse er påbegyndt

Posted in Liv i Løgumkloster - nyheder

ommaadefornyelse1

 

Der har i mere end to år været arbejdet på grundlaget for, at en områdefornyelse af bymidten i Løgumkloster kan finde sted. Der er udarbejdet en projektbeskrivelse, som i hovedtræk bygger på idéer og forslag, som Løgumkloster Borgerforening allerede begyndte at udarbejde med etableringen af en byforskønnelsesgruppe helt tilbage i 2009. 

Gruppen blev faktisk etableret, og gruppens arbejde blev præsenteret på et borgermøde i 2013. Dette udmøntede sig i et konkret oplæg til byfornyelse i 2014. Dette oplæg har siden hen dannet grundlag for først ansøgning i 2015 og bagefter program for områdefornyelse 2017 udarbejdet af Tønder Kommune og CEByfornyelse. Programmet gav grundlaget for at frigive byfornyelsesmidlerne. Landskabsarkitekterne Land+ vandt udbuddet om projekteringen i 2018 og NU er gennemførelsen i 2019.

Nu er det helt konkrete arbejde så gået i gang. De første arbejder udføres af firma Kjelkvist for Tønder Forsyning. Arbejdet går ud på at forny stikledninger for vandforsyningen til ejendomme i områdefornyelsens dækningsområde. Dette arbejde forventes afsluttet inden jul. Umiddelbart efter nytår vil arbejdet med at forny fjernvarmerør i områdefornyelsesområdet gå i gang og dette arbejde afsluttes så med omlægning af vej- og parkeringsforholdene i bymidten. Dette arbejde medfører bl.a. fornyelse af belægninger og gadebelysning i området, ligesom de træer, som står tættest på husrækken i Markedsgade, vil blive fældet, og nye træer vil blive plantet med større afstand ind til husrækken. Man kan se meget mere om områdefornyelsen her: Liv i Løgumkloster.

omraadefornyelse2

omraadefornyelse3

Udskriv