gul baggrund m logo

Nyt fra områdefornyelsen

Fredsegen omraadefornyelse

Som de fleste klosterborgere har noteret sig, præger områdefornyelsen nu bybilledet i stort omfang. Træer bliver fældet, og Markedspladsen ligner i forbindelse med etablering af faskiner et bombekrater. Sådan må det være, når man bygger om, og byen ser frem til at både Tønder Forsyning og Løgumkloster Fjernvarme bevæger sig igennem Markedsgade, så gaden  efterfølgende at blive reetableret med nye belægninger og nye beplantninger med bedr egnede træsorter.

Derefter kommer turen til området ud for DSH-revision, Ritas Mode og Friskolen, ligesom Mellemgade også skal igennem den samme proces.

Nu foreligger nyhedsbrev nr. 2, og heri kan man orientere sig om arbejdets udvikling, ligesom man kan se illustrationer af, hvordan reetableringen vil komme til at se ud. Hent nyhedsbrevet lige her: Nyhedsbrev nr. 2 for områdefornyelsen i Løgumkloster

Udskriv Email

Områdefornyelsen påbegyndt i praksis

liv3Områdefornyelse i Løgumkloster. Træerne i Markedsgade langs butikkerne i Markedsgade er fældet og ligger på Markedspladsen (Foto: Britta Larsen - Far & Søn)Løgumklosters borgere kan nu ved selvsyn se, at områdefornyelsens gennemførelse for alvor er påbegyndt. Efter næsten 2 års forarbejde med ansøgninger, planlægning og borgerinddragelse i arbejdsgrupper præger de gule entreprenørmaskiner nu bybilledet. I dag (20/2) har gadens træer ud for butiksrækken måtte lade livet, for at genopstå med en ny placering i det nye bybillede, som langsomt vil opstå.

Der er god grund til at advare trafikanter om, at der bør køres forsigtigt i området både af hensyn til de, som arbejder på stedet, men også af hensyn til at man måske kan blive en smule overrasket, hvis man er vant til at køre lidt friskt rundt i svinget Møllegade/Markedsgade. Man kan heller ikke forvente, at den sædvanlige p-plads lige ud for butikkerne er til rådighed. I det hele taget vil bymidten i første halvår af 2019 være meget præget af omlægninger og afspærringer. Markedspladsen vil også i et vist omfang tjene som midlertidig oplagsplads.

Trods de gener et sådant arbejde uvægerligt vil medføre, er klosterborgerne generelt forventningsfulde efter at se forandringerne finde sted. Der har været en rigtig positiv stemning omkring hele forarbejdet, og mange er blevet hørt.

Nu er vi i gang, og loegumkloster.dk vil følge slagets gang kontinuerligt. Se billedserie.

Udskriv Email

Gennemførelsen af Løgumklosters områdefornyelse er påbegyndt

ommaadefornyelse1

 

Der har i mere end to år været arbejdet på grundlaget for, at en områdefornyelse af bymidten i Løgumkloster kan finde sted. Der er udarbejdet en projektbeskrivelse, som i hovedtræk bygger på idéer og forslag, som Løgumkloster Borgerforening allerede begyndte at udarbejde med etableringen af en byforskønnelsesgruppe helt tilbage i 2009. 

Gruppen blev faktisk etableret, og gruppens arbejde blev præsenteret på et borgermøde i 2013. Dette udmøntede sig i et konkret oplæg til byfornyelse i 2014. Dette oplæg har siden hen dannet grundlag for først ansøgning i 2015 og bagefter program for områdefornyelse 2017 udarbejdet af Tønder Kommune og CEByfornyelse. Programmet gav grundlaget for at frigive byfornyelsesmidlerne. Landskabsarkitekterne Land+ vandt udbuddet om projekteringen i 2018 og NU er gennemførelsen i 2019.

Nu er det helt konkrete arbejde så gået i gang. De første arbejder udføres af firma Kjelkvist for Tønder Forsyning. Arbejdet går ud på at forny stikledninger for vandforsyningen til ejendomme i områdefornyelsens dækningsområde. Dette arbejde forventes afsluttet inden jul. Umiddelbart efter nytår vil arbejdet med at forny fjernvarmerør i områdefornyelsesområdet gå i gang og dette arbejde afsluttes så med omlægning af vej- og parkeringsforholdene i bymidten. Dette arbejde medfører bl.a. fornyelse af belægninger og gadebelysning i området, ligesom de træer, som står tættest på husrækken i Markedsgade, vil blive fældet, og nye træer vil blive plantet med større afstand ind til husrækken. Man kan se meget mere om områdefornyelsen her: Liv i Løgumkloster.

omraadefornyelse2

omraadefornyelse3

Udskriv Email