gul baggrund m logo

Hent materiale

  • hent info annonce
  • hent kort 800
  • hent skema 800

Løgumkloster får 3 millioner til at forskønne boliger

Afgrsning af omrdefornyelse Lgumkloster 800pxBoligejere i Løgumkloster kan søge tilskud til udvendig istandsættelse af deres huse og være med til at gøre byen endnu mere attraktiv

Ejere af boliger i Løgumklosters bymidte opført før 1960 kan nu søge støtte til udvendige renoveringsprojekter.

Som en del af områdefornyelsen "Liv i Løgumkloster" har Tønder Kommune i samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen afsat 3 millioner kroner til forskønnelse af Løgumklosters bevaringsværdige miljø.

Derfor har ejere af ældre udlejnings-, andels- eller ejerboliger i Løgumkloster i år og næste år mulighed for at få et økonomisk tilskud til renovering af deres bygninger. Tilskuddet gives til udvendig istandsættelse af boliger, der er opført før 1960, og vil typisk dække 30 til 50 procent af udgifterne.

Områdefornyelsen af Løgumkloster er allerede i fuld gang, og byfornyelseskonsulent Christel Ebsen, der arbejder for Tønder Kommune, håber, at de tre millioner kroner vil give boligejerne lyst til at være med.

- Byens gader og pladser er ved at blive renoveret. F.eks. omkring den gamle smukke fredseg. Men der er også mange bevaringsværdige boliger, og nu har vi ved en fælles indsats muligheden for at skabe et endnu smukkere og indbydende bymiljø i Løgumkloster, siger Christel Ebsen.

Kriterierne for, hvordan støttemidlerne fordeles, er først og fremmest, at boligen er fra før 1960. Men der skal også være tale om udvendig bygningsfornyelse som for eksempel nyt tag, facaderenovering eller nye vinduer og døre. Bygningen skal have et tydeligt behov for renovering, og så må projektet ikke være påbegyndt endnu.

Kun husejere med ejendomme inden for områdefornyelsens område kan søge af den nye pulje. Området omfatter det meste af Løgumklosters bymidte, dvs. den ældre bykerne.

Læs mere ...

Udskriv Email

Markedsgade er lukket for kørende trafik, meeen....

liv9Nu er Markedsgade i forbindelse med den igangværende områdefornyelse helt lukket for kørende trafik. Men det er butikkerne ikke, og der er gode parkeringsmuligheder ved den gamle faktabygning i Møllegade. Og så er der parkeringsmuligheder i Storegade, på pladsen foran friskolen og på den store parkeringsplads bag rutebilstationen.
 
"Det skal være skidt, før det kan blive godt", siger et gammelt mundheld, og hvis det bliver lige så godt, som det ser skidt ud lige nu, ja - så bliver det rigtig godt.

Udskriv Email

Etableringen af legepladsen ved ungdomshuset påbegyndt

EngparkenOmrådet for legeplads og park set fra stien over til Aaved og SparekasseskovenLøgumkloster oplever i disse uger og måneder stor aktivitet i forbindelse med områdefornyelsen. Lige nu er det Markedsgade, som er mest berørt af arbejdet. Fortovsbelægninger er taget op. Markedspladsen får etableret faskiner, så regnvandet lettere trækker ned i undergrunden. Samtidigt er arbejdet med at etablere en legeplads tæt påbymidten gået i gang. Projektet har været længe undervejs, og der har været mange placeringsforslag, som ikke har kunnet finde opbakning. Den endelige placering er blevet i området imellem stien over engen og ungdomshuset bag Møllegades husrække.

Der er udarbejdet en udførllig plan for områdets udnyttelse, og den omfatter både legeredskaber og en ændring af hele områdets fremtoning bl.a. med en udtynding i træerne ned imod engen. Nogle af træerne bliver fjernet og de resterende bliver opstammet, så man kan se ud på engen. Træerne i pladsen anden side imod Møllegadehusenes bliver ikke berør. En del af dem står således også på de private grunde, som støder ned til det lille parklignende område.

Udskriv Email

Få klar besked om Liv i Løgumkloster

Borgerdeltagelse

OM OMRÅDEFORNYELSEN - Liv i Løgumkloster

Under overskriften Liv i Løgumkloster er et ambitiøst projekt for områdefornyelse i gang i byen med de mange kulturelle og historiske kvaliteter.

Men hvad er der sket indtil nu? Og hvad skal der ske i fremtiden? LÆS OG FØLG MED HER PÅ HJEMMESIDEN – og se under KONTAKT hvis du vil vide mere?

Liv i Løgumkloster-projektet gennemføres i tæt dialog og samspil med de lokale borgere, og planerne er blevet til på baggrund af rigtig mange gode og spændende input fra borgerne.
Det overordnede formål med områdefornyelsen er at understøtte og fremme den positive udvikling, så det bliver endnu mere attraktivt at bo i Løgumkloster både for de nuværende beboere og for potentielle tilflyttere.
Trafik-, bygge- og boligstyrelsen og Tønder Kommune støtter områdefornyelsen med samlet 7,5 mio. kr. på baggrund af et Program for områdefornyelsen. SE her Områdefornyelsen gennemføres over 5 år fra 2017 til 2022.

Udskriv Email

byggestyrelsen              TK Logo