Kirke, kloster og slot

Løgumkloster Kirke er byens vartegn. Som en kæmpe ligger den der i det flade landskab. Et imponerende bygningsværk bygget i 1200 tallet af Cisterciensermunkene, som havde deres åndelige udspring i Clairvaux, Frankrig, hvorfra Abbed Bernhard af Clairvaux eksporterede Cistercienserordenens tankesæt til hele nordeuropa. Sydfløjen er eneste tilbageværende bygning af det tilhørende kloster. Bygningen rummer munkenes sovesal "Dormitoriet" ligsom sydfløjen også rummer Kapitelsalen, hvor der den dag idag dagligt afholdes morgenandagt for refugiegæster og andre interesserede. Vestfløjen rummer Slottet, som idag danner rammen om efteruddannelse af præster under Teologisk Pædagogisk Center. Se mere om Kirke og Kloster her: Løgumkloster Kirke og Sogn

Kirkenkirken

Klosterkirken får betragterens blik til at vandre opad, både ude og inde. Den himmelstræbende arkitektur i det flade landskab understøtter stedets oprindelige navn: Locus Dei – Guds sted.
Cisterciensermunkene kom til stedet 1173 og opførte kirken fra 1225 og 100 år frem. Kirken regnes for en af landets smukkeste kirkebygninger.
I kirkens kor er forskelligt seværdigt interiør fra den katolske tid, men ellers er kirkerummet næsten renset for udsmykning og det giver rummet et særligt præg af enkel storhed - en helt usædvanlig kirke i så lille en by.

slottetSlottet

Bygningen vest for kirken kaldes Slottet og er bygget delvist ovenpå klosteret. Slottet blev bygget som jagtslot, men blev senere klostergodsets administration, i dag videre-uddannelsessted for præster. I portrummet er der en mindetavle for salmedigteren H. A. Brorson, som var huslærer på slottet 1717-1721.

klosteretKlosteret

Kirken blev bygget som en integreret del af et 4- fløjet klosteranlæg. Kun den ene fløj af klosteret står tilbage.
Her findes gode informationstavler om kirke og kloster samt et selvbetjent salg af kort og bøger.
Fra klostergangen er der adgang til forskellige rum. Når man træder ind i Kapitelsalen, holder man et øjeblik op med at trække vejret og betages af rummets harmoni og skønhed med hvælvinger og søjler, med glaserede sten og blyindfattede ruder.
Fra både kirke og klostergang fører trapper op til det smukke Dormitorium (sovesal). Rummet er i dag foredragssal.

relikvieskabetRelikvieskabet

(Ca. 1325) er muret ind i korets nordvæg. Enestående i Danmark. Sindrig låsemekanisme t.h. for skabet. Restaureret. 16 små rum, oprindeligt med relikvier, der henførte til helgenerne på fløjene. Mange har navn skrevet over billedet.

orgeletOrglet

Det bestående orgel, der leveredes af Marucssen og Søn i 1969, er et hel mekanisk sløjfelade-orgel med 27 stemmer fordelt på to manualer og pedal.

Udskriv Email