Historiske steder

Løgumkloster er næsten 850 år gammel, og derfor er byen præget af mange historiske steder, som synliggøres igennem mindesmærker, bygninger og gravsteder. Alle er de synlige minder på byens historie i alle aspekter. Også det særlge dansk/tyske grænseforhold ses helt bogstaveligt i kraft af mindelunden og krigsfangegravene for faldne i 1. verdenskrig. Løgumkloster var på daværende tidspunkt under tysk herredømme, hvorfor alle mænd havde tysk værnepligt under 1. verdenskrig, men også byens erhverv igennem historien ses stadig i bybilledet, f.eks. i form af den gamle bygning, som på et tidspunkt var kniplefabrik.

krigsfanggraveneKrigsfangegravene fra 1ste verdenskrig

I byens sydlige udkant ligger en lille lund med rækker af gravsten med kors på. Under 1. verdens-krig lå her en lejr med franske, belgiske og russiske krigsfanger, og mange af disse døde og blev begravet i dansk jord. En sten står for sig selv, soldaten var jøde. 2 af stenene bærer dødsåret 1965. 2 af fangerne slog sig ned på egnen og blev ved deres død begravet sammen med deres tidligere fangekammerater.

markedspladsenMarkedspladsen

Pladsen har ligget i græs siden 1100-tallet og været markedsplads igennem århundreder. Drivvejen – en vestlig handelsvej – gik gennem byen og gav anledning til omfattende handel ud fra Markeds-pladsen. Pladsen er omkranset af lindetræer og omgivet af mange smukke huse, og pladsen giver sammen med kirken byen et helt specielt præg.

I dag bruges pladsen til forskellige arrangementer som Oldtimer-træf, markedsdage og kræmmerda-ge, hvor Klostermærken over 3 dage i begyndelsen af august er det største arrangement.

mindelundenMindelunden for krigsdeltagere i 1. verdenskrig

61 af sognets unge mænd faldt som tyske soldater under 1. verdenskrig og mindes i en lund på kir-kegården øst for kirken. Den 2 m høje granitsten der er en genbrugsten. Først blev den brugt som overligger i en jættestue i Lindet Skov. I 1890 blev den rejst som et mindesmærke for kejser Vilhelm ved Fredsegen og efter genforeningen et dansk mindesmærke på kirkegården.

knipleKnipletrådsfabrikken

For 200 år siden var hjemmearbejdspladser vidt udbredt i Løgumkloster. I næsten alle huse blev der kniplet, og der var ca. 30 kniplingshandlende i byen. For at cementere erhvervet blev der i 1792 givet kongeligt privilegium til at fremstille og handle knipletråd, og en fabriksbygning blev opført. Da kniplinger gik af mode, lukkede fabrikken. Den blev senere til skole og er nu ældreboliger.

Udskriv Email