Spise
guiden


Håndværker

Guiden


Shopping

Guiden

  • fritidscenter
  • Oldtispark
  • skarbakkirke
  • Skarbaklokalhistorie
  • Skarbakprstegaard
  • Skærbæk fritidscenter
  • Hjemsted oldtidspark
  • Skærbæk kirke
  • Skærbæk lokalhistoriske museum
  • Skærbæk præstegård

Kommende arrangementer i Skærbæk

Musik & Grill
30 jul 2017 18:00 -
Hockey
31 jul 2017 10:00 - 12:00
Bålhygge og snobrød
01 aug 2017 16:00 - 18:00
Musik & Grill
02 aug 2017 18:00 -

Nyt fra Skærbæk

Politikeren, museumsmanden og sønderjyden Jens Møller udnævnt til Ridder af Dannebrog

Jens MøllerDet er en af Sønderjyllands fremtrædende skikkelser på den politiske og kulturelle scene gennem flere årtier, Jens Møller, Løgumkloster, der af hendes majestæt Dronningen den 7. juni 2017 er blevet udnævnt til Ridder af Dannebrogsordenen.


Den 63-årige Jens Møller har været en drivkraft og en ledende skikkelse i en lang række aktiviteter i det sønderjyske og i samarbejdet over grænsen. Med sin indsats har han synliggjort og styrket Sønderjyllands rolle som en vigtig del af den danske historiske identitet og skabt fundament for samarbejde både i Sønderjylland og over grænsen.


Venstremanden og politikeren Jens Møller har været aktiv som valgt til Sønderjyllands Amtsråd fra 1997-2006 og til region Syddanmark fra 2010 ff. Han har desuden nu i to perioder været valgt til kommunalbestyrelsen for Tønder Kommune (Venstre) med høje stemmetal, der vidner om hans stærke forankring i lokalsamfundet og enorme netværk. Som medlem af kommunalbestyrelsen har Jens Møller bl.a. lagt arbejde i Kultur- & Fritidsudvalget og sat sit aftryk inden for folkeoplysning, fritid og idræt, biblioteker, musikskoler, museer og kulturelle opgaver. Desuden er Jens Møller valgt til Kulturelt Forum, som fordeler bidrag til kulturlivet i Tønder Kommune og sidder i bestyrelsen for Kong Frederiks den 9. klokkespil i Løgumkloster.


Også hjembyen Løgumkloster nyder godt af Jens Møllers engagement og store arbejdsevne - han har taget initiativ til adskillige utraditionelle folkelige initiativer, bl.a. genstiftelsen af Løgumkloster Klokke Orden, arbejdet for byens forskønnelse (”Krokus i Løgumkloster”) og for et mindesmærke for June og Peter Belli, der for mange år siden mødtes på det berømte ”Kloster Mærken”.
Ikke mindst inden for museumsområdet har Jens Møller efterladt sig blivende resultater, og han har deltaget i en lang række sammenhænge, hvor han har medvirket til at sætte Sønderjylland og landsdelens særlige historie på danmarkskortet. Det er kun muligt at fremhæve de vigtigste i denne sammenhæng: Formand for Søfartsmuseet i Aabenraa (1998-2002), genopretningen af Sønderborg Slot som kulturinstitution som formand i perioden 2002-05, formand for Museum Sønderjylland 2005 til i dag, formand for DSI Dybbøl Mølle 1998 til i dag, formand for Fonden Dybbøl Banke 2007 til i dag, formand for koordineringsgruppen for 150-års jubilæet for 1864 (2011-15) og nu medlem af præsidiet for markering af Genforeningen (2016 ff.).


Senest har Jens Møller og Museum Sønderjyllands bestyrelse i tæt dialog med de sønderjyske kommuner og Slots- og Kulturstyrelsen igangsat arbejdet med at modernisere og løfte Museum Sønderjylland til den rolle, museet bør indtage, og med det mål 10 år efter museets etablering at nå næste skridt: at skabe ét samlet museum for hele landsdelen med fokus på gæsterne.
Jens Møller er naturligvis fortsat meget aktiv. Han er formand for Museum Sønderjyllands bestyrelse, for Historiecenter Dybbøls bestyrelse og for fonden Dybbøl Mølles bestyrelse og er naturligvis stærkt involveret på den politiske arene, i samarbejdet i Sønderjylland og over grænsen.


Det er på enhver måde en sønderjysk kæmpe, der nu er udnævnt til Ridder af Dannebrogsordenen.

Blide satte ild til Sct. Hansbålet i Skærbæk Oldtidspark

sct2Det blev en fin Sct. Hansaften ved Oldtidsparken, hvor deltagerne kunne overvære en spektakulær måde at tænde sct. hans bålet på. En blide er et ælgammelt kastevåben fra romertiden, og en kopi af en sådan forefindes i oldtidsparken. Bliden kan kaste selv store emner meget langt ved hjælp af vægtstangsprincippet. Man kan godt kalde det en overdimensioneret stenslynge. 

Til aftenens lejlighed havde man i stedet for en sten anbragt en brændende fakkel i slyngen. Da bliden blev udløst fløj den store fakkel over en stor afstand og ramte halmen i det opstillede Sct. Hansbål med usvigelig sikkerhed, og straks begyndte bålet at flamme.

Aftenens båltale blev leveret af daglig leder af Oldtidsparken, Carsten Eskildsen. Også leder af Skærbæk Fritidscenter, Søren Hansen var på talerstolen. Det blev en rigtig fin aften, med taler, bål og midsommersange.

Fotos: Arne Pedersen, Skærbæk

Se billedserien her: Blide tænder Sct. Hansbål

Flot fremmøde ved Auktionshuset Sønderjyllands første auktion

IMG 4366 kopiDer var et flot fremmøde ved Auktionshuset Sønderjyllands første auktion lørdag d. 17. juni kl. 10.00. Parkeringspladsen kan rumme rigtigt mange biler, og mange havde fundet vej i det fine vejr til Auktionshuset Sønderjyllands smukke beliggenhed med udsigt over landskabet øst for bakkeøen Løgum Bjerge. 

Det er blevet et rigtigt flot auktionshus, med fine faciliteter, som byder gæsterne velkommen med fine parkeringsforhold, servicebygninger med kontor, lounge og toiletfaciliteter. Selve auktionshallen er helt nyopført og kan rumme rigtigt mange effekter. Hallens størrelse til trods var der ved denne første auktion mange auktionsnumre placeret udenfor. Her var alt, hvad hjertet kan begære lige fra tonstunge ballepressere over traktorer til personbiler, værktøj, værkstedsudstyr, lifte og hvad har vi ellers.

Nøjagtigt kl. 10 kunne Pia Dyring Lassen byde forsamlingen velkommen og snart efter var autktionen igang, og de hvide auktionsnumre røg i vejret fra start. Ikke kun de fremmødte kan byde. Det er også muligt at lægge forhåndsbud ind, ligesom Auktionshuset også har en on-lilne auktion kørende kontinuerligt. Der er således altid mulighed for at sætte noget på auktion hos Auktionshuset Sønderjylland uanset tidspunkt. Man er altså ikke begrænset af de fire årlige fysiske auktioner på stedet.

Med det flotte vejr på åbningsdagen tog alting sig rigtig flot ud, og gæsterne fik en rigtig fin fornemmelse af auktionshusets unikke beliggenhed med nemme tilkørselsforhold via hovedvej 25 og Vinumvej.

Provinsbyer.dk ønsker Auktionshuset Sønderjylland god vind fremover og et stort til lykke på åbningsdagen. Se billeder fra åbningen her: Galleri

Besøg Auktionshuset Sønderjylland ApS