Løgumkloster borgerforenings bestyrelse igen fuldtallig

lbflogo259 Løgumkloster Borgerforenings bestyrelse er igen fuldtallig og nu også konstitueret

Løgumkloster Borgerforening afholdt d. 28. april sin ordinære generalforsamling, og ved den lejlighed blev bestyrelsen igen fuldtallig efter et år, hvor et par af den hidtidige bestyrelsesmedlemmer havde set sig nødsaget til at trække sig fra bestyrelsesarbejdet.

Det blev der som nævnt rådet bod på, og den nye bestyrelse består nu af Anton Schulz (nyvalgt), Søren Andersen (nyvalgt), Reimer Post (Nyvalgt), Karl Ove Jepsen, Jakob Tästensen, Anne Kirstine Christiansen og Leif Hansen

Ved konstituerende bestyrelsesmøde d. 6 april blev Anton Schulz valgt som formand, Reimer Post blev næstformand, Leif Hansen blev kasserer og Anne Kirstine Christiansen blev sekretær.

Bestyrelsen havde på sit første møde en gennemgang af igangværende projekter, som der skal følges op på, ligesom man tog fat på at formulere nye idéer, som man vil forfølge i den kommende tid.

Bestyrelsen er efter suppleringsvalgene godt rustet til at kunne deltage i arbejdet omkring det forestående by- og områdefornyelsesprojekt, som netop nu har en ansøgning liggende hos Ministeriet for transport, bygning og bolig. Når der foreligger svar på ansøgningen vil processen blive genoptaget, og der vil ske en yderligere borgerinddragelse i arbejdet.

Udskriv E-mail